Čo podporujeme?

Podporujeme moderné školy, motivujeme inovatívnych učiteľov a pomáhame rozvíjať nadanie detí. Podporujeme moderné školy, motivujeme inovatívnych učiteľov a pomáhame rozvíjať nadanie detí.
viac...
Dávame možnosť aktívnym ľuďom priamo meniť prostredie, v ktorom žijú a ktoré im je blízke. Umožňujeme realizovať zaujímavé myšlienky a dobré nápady. Dávame možnosť aktívnym ľuďom priamo meniť prostredie, v ktorom žijú a ktoré im je blízke. Umožňujeme realizovať zaujímavé myšlienky a dobré nápady.
viac...
Podporujeme začleňovanie znevýhodnených skupín obyvateľstva do spoločnosti. Podporujeme začleňovanie znevýhodnených skupín obyvateľstva do spoločnosti.
viac...