Aktívna komunita

Veríme, že Slovensko môže byť lepším miestom pre život. Preto pomáhame angažovaným ľuďom a aktivizujeme spoločnosť k pozitívnym zmenám.

Podporujeme užitočné nápady, ktoré prispievajú k pozitívnemu dianiu v komunite, utužujú dobré susedské vzťahy a skrášľujú verejné priestranstvá.

Motivujeme ľudí k občianstvu a angažovanosti, väčšiemu záujmu o veci verejné, k zodpovednosti za stav spoločnosti, svojho prostredia a komunity, v ktorej žijú. Šírime po našej krajine myšlienky dobrovoľníctva, darcovstva a ochrany životného prostredia. Spolu s vami.

Aktívne komunity podporujeme prostredníctvom grantového programu Aktívna komunita s Nadáciou Orange, ktorý podporuje kultúrno-kreatívne centrá v regiónoch Slovenska.

Pozitívne dianie v komunitách podporujú aj zamestnanci Orangeu prostredníctvom Zamestnaneckého grantového programu.

V tejto oblasti rozvíjame aj dlhodobé a strategické partnerstvá s mimovládnymi organizáciami, ktoré prispievajú k udržateľným zmenám v komunitách a regiónoch.

Zdieľajte dobrú správu