Cena Nadácie Orange

Nadácia Orange v roku 2019 oslávila 20. výročie svojho pôsobenia na Slovensku. Po celý čas s dôverou podporuje mimovládne neziskové organizácie a aktívnych ľudí odhodlaných prinášať pozitívnu zmenu a meniť prostredie našej krajiny k lepšiemu.

V roku 2021 sa vzhľadom na pandemickú situáciu odovzdávanie Ceny Nadácie Orange neuskutoční. Aktuálne pracujeme na jej novom koncepte.

V roku 2009 sa Nadácia rozhodla poprvýkrát podporiť mimovládne neziskové organizácie aj formou verejného ocenenia a uznania ich výnimočného prínosu. Odvtedy získalo Cenu Nadácie Orange 74 výnimočných mimovládnych neziskových organizácií a 5 osobností, ktoré sa mimoriadnym spôsobom podieľajú na rozvoji občianskej spoločnosti a prinášajú dlhodobé a systematické riešenia širokého spektra aktuálnych spoločenských otázok. Okrem verejného uznania Nadácia Orange laureátom prerozdelila viac ako 400 000 eur, ktoré slúžili na ich ďalší rozvoj a podporu naplnenia ich vízie lepšieho vzdelávania, inkluzívnej spoločnosti a aktívneho komunitného života.

Pri príležitosti 10. výročia tohto ocenenia Nadácia Orange v spolupráci s Nominačným výborom ocenila 10 výnimočných mimovládnych neziskových organizácií, ktoré významne prispeli k pozitívnej zmene na Slovensku. Nominačný výbor bol tvorený zástupcami a zástupkyňami doterajších laureátov a osobností Ceny Nadácie Orange.

Nominačný výbor pri tejto príležitosti predložil nominácie na ocenenie mimovládnych neziskových organizácií za ich dlhodobý prínos a systematické angažovanie sa v oblastiach vzdelávanie, sociálna inklúzia a komunitný rozvoj.

O udelení ocenenia pre mimovládne neziskové organizácie rozhodla Hodnotiaca komisia zložená z odborníkov a odborníčok z mimovládneho a verejného sektora v dvoch kolách hodnotenia. Posudzovatelia a posudzovateľky z predložených 60 nominácií spĺňajúcich formálne kritériá odporučili finalistov, ktorí postúpili do druhého kola hodnotenia. Hodnotiaca komisia následne na základe kritérií vybrala 10 laureátov Ceny Nadácie Orange.

Ocenené organizácie získali umelecký artefakt spolu s finančnou podporou na ďalší rozvoj ich činnosti, a to vo výške 5 000 eur.

Ocenenia boli udelené a zverejnené počas slávnostného galavečera za prítomnosti nominovaných mimovládnych organizácií, členov hodnotiacej komisie, členov Správnej rady a predstaviteľov Nadácie Orange, zástupcov médií a pozvaných hostí. Záznam z Galavečera si môžete pozrieť na facebook profile Nadácie Orange.

Od roku 2009 sme ocenili týchto laureátov.

pdf

Cena Nadácie Orange 2018 - Štatút (145.41 KB)

file_download
pdf

Cena Nadácie Orange 2018 - Výzva (221.16 KB)

file_download
pdf

Hodnotiaca komisia (1.70 MB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu