Aktívna komunita s Nadáciou Orange a Bystrinami 2023

Prítomnosť v komunitách a dlhodobá práca s nimi je podľa odborníkov kľúčová pri obnove dôvery v demokraciu, ktorá je podľa najnovších prieskumov GLOBSEC kriticky nízka. Gramotnosť v práci s technológiami, komunitný rozvoj, inklúzia a duševná spokojnosť sú identifikované ako kritické oblasti pre znižovanie radikalizácie, dôveru v spoločnostiach, ktorá priamo súvisí so stabilitou a ekonomickým úspechom krajín. 

Odborníci zdôrazňujú obrovské rozdiely medzi veľkými mestami a ostatnými regiónmi na Slovensku. Podpora komunitného rozvoja a dôležitých spoločenských tém je dôležitá naprieč celým územím. Nadácia Orange vytvorila s Bystrinami a so zástupcami siete Aténa špeciálny program Aktívna komunita. V roku 2022 pokračuje jeho druhým ročníkom.

Do prvého ročníka Aktívnej komunity s Nadáciou Orange bolo vybratých 5 kultúrno-kreatívnych centier.

Cieľom programu je rozširovať príležitosti vzdelávania sa, prepájania komunity, kultúrneho vyžitia a sebarealizácie ľudí v menším mestách na Slovensku prostredníctvom posilnenia  existujúcich kultúrno–kreatívnych centier v regiónoch. Podporené centrá predstavujú miesta pracovných i voľnočasových stretnutí a neformálnej inklúzie.

Grantový a rozvojový program poskytuje vybraným centrám:

 • finančnú podporu pre stabilizáciu existujúcich centier,
 • rozvojový leadership program pre posilnenie personálnych kapacít a udržateľnosti,
 • rozšírenie programu centier o strategické témy Nadácie Orange digitálna inklúzia a bezpečnosť na internete

Druhý ročník programu je určený pre 8 vybraných centier, ktoré absolvovali prvý ročník rozvojového leadership programu s Bystrinami a centier, ktoré s Nadáciou Orange spolupracujú dlhodobo:

 • Different – občianske združenie BAŠTA – kultúrno-komunitné centrum, Bardejov
 • Iniciatíva ARTA, o.z. – Kultúrno-kreatívne centrum Arta, Piešťany
 • Diera do sveta – Kultúrne centrum Diera do sveta Liptovský Mikuláš
 • Občianske združenie Presahy – Lýceum, Modra
 • Nadácia Cvernovka – Nová Cvernovka, Bratislava
 • Tabačka Kulturfabrik n.o. – Tabačka Kulturfabrik Košice
 • Truc Sphérique – Stanica Žilina – Záriečie a Nová synagóga, Žilina
 • Záhrada – centrum nezávislej kultúry, n.o. – Kultúrne centrum Záhrada, Banská Bystrica

Na podporu ich projektov v rámci druhého ročníka  program sme vyčlenili celkovo 104 000 EUR. Po splnení požadovaných formálnych kritérií boli predložené projekty detailne posudzované Zuzanou Thullnerovou, riaditeľkou Centra pre filantropiu, a Andreou Ungvölgyi, správkyňou Nadácie Orange. Prísediacou poradkyňou hodnotenia bola Zuzana Wienk, riaditeľka OZ Bystriny.

V zmysle výzvy bola centrám nakoniec prerozdelená  celková suma 93 000 EUR.

Výsledky 2. ročníka programu nájdete tu

 

pdf

Aktívna komunita - výzva (207.24 KB)

file_download
xlsx

Výsledky 2.ročníka (30.15 KB)

file_download

Podporené projekty

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry
Diera do sveta
Kultúrno-kreatívne centrum Lýceum
Nová Cvernovka
Živá knižnica Zistiť viac
Bona Fide
Kultúrno-komunitné centrum Bašta
Truc sphérique
Stanica Žilina - Záriečie a Nová synagóga Žilina Zistiť viac
Zdieľajte dobrú správu