Mobilná finančná zbierka

My v Nadácii Orange citlivo vnímame aktuálne dianie vo svete.

Zaslaním ľubovoľnej SMS na číslo 808 v sume 1 euro môžete prispieť k pomoci ľuďom v ich neľahkej životnej situácii.

 

V rámci pomoci ľudom z Ukrajiny sme spustili niekoľko foriem pomoci. Jednou z nich bola aj SMS zbierka, kde mohli zákazníci Orangeu zaslaním ľubovoľnej SMS na krátke číslo 808 prispieť sumou 1 euro. Výťažok SMS zbierky sme venovali organizácii Človek v ohrození, ktorá ju efektívne použije na zmiernenie negatívnych dôsledkov krízy na Ukrajine a humanitárnu pomoc jej obetiam a utečencom prichádzajúcim na Slovensko. Do 20. apríla 2022 bolo vyzbieraných 70 179 €.

Od 20. apríla 2022 sme v rámci druhého vydania Festivalu pre dušu spustili SMS zbierku pre organizáciu IPčko, pokračovali sme v nej aj pri Festivale Atmosféra a Grape. V rámci tejto zbierky sa nám vďaka vám podarilo vyzbierať 772,-€. Výťažok SMS zbierky použije IPčko na psychologickú pomoc mladým ľuďom.

Ďakujeme vám.

pdf

Povolenie zbierky Pomáhajme svet 2020 (129.03 KB)

file_download
pdf

Povolenie zbierky Pomáhajme svet 2019 (89.85 KB)

file_download
pdf

Predbežná a záverečná správa Pomáhajme svet 2020 (82.89 KB)

file_download
pdf

Predbežná správa Pomáhajme svet 2019 (319.73 KB)

file_download
pdf

Záverečná správa Pomáhajme svet 2019 (319.93 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu