Mobilná finančná zbierka

My v Nadácii Orange citlivo vnímame aktuálne dianie vo svete.

Zaslaním ľubovoľnej SMS na číslo 808 v sume 1 euro môžu zákazníci Orangeu prispieť k pomoci ľuďom v ich neľahkej životnej situácii.

 

V rámci Vianočného fondu pomoci môžu aj zákazníci Orangeu podporiť organizáciu Návrat, a to zaslaním ľubovoľnej SMS na krátke číslo 808 v sume 1 euro. Výťažok zbierky Nadácia Orange znásobí rovnakou sumou až do celkovej sumy 10 000 eur.

Ďakujeme vám.

Povolenia zbierky

pdf

Povolenie zbierky Pomáhajme svet 2022 (218.04 KB)

file_download
pdf

Povolenie zbierky Pomáhajme svet 2021 (218.04 KB)

file_download
pdf

Povolenie zbierky Pomáhajme svet 2020 (129.03 KB)

file_download
pdf

Povolenie zbierky Pomáhajme svet 2019 (89.85 KB)

file_download

Predbežné a záverečné správy

pdf

Predbežná a záverečná správa Pomáhajme svet 2021 (187.10 KB)

file_download
pdf

Predbežná a záverečná správa Pomáhajme svet 2020 (82.89 KB)

file_download
pdf

Záverečná správa Pomáhajme svet 2019 (319.93 KB)

file_download
pdf

Predbežná správa Pomáhajme svet 2019 (319.73 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu