Ľudia

Najvyšším rozhodujúcim orgánom Nadácie Orange je správna rada. Nadáciu reprezentuje správkyňa, ktorá je jej štatutárnym orgánom. Na našu činnosť ako kontrolný orgán dohliada dozorná rada.

Správna rada Nadácie Orange vykonáva svoju činnosť v novom zložení od 15. decemebra 2022. V minulosti sa na činnosti Nadácie Orange podieľali viacerí zamestnanci spoločnosti Orange Slovensko, významné osobnosti z akademickej obce i verejného spoločenského života. Viac informácií o bývalých členoch Správnej rady Nadácie Orange.

Správkyňa Nadácie Orange

Andrea Ungvӧlgyi, CSR expertka, Orange Slovensko

Andrea pracuje v Orangei od novembra 2011. Pôsobila ako CSR špecialistka a manažérka Nadácie Orange, neskôr ako manažérka oddelenia CSR a sponzoringu, ktoré zastrešovalo aj korporátne eventy. V súčasnosti zastáva pozíciu CSR expertky na oddelení Corporate & Brand Reputation. Je podpredsedníčkou Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov, členkou Poradného výboru združenia Business Leaders Forum a Fondu pre transparentné Slovensko. Pracovné skúsenosti v oblasti zodpovedného podnikania a sponzoringu nadobudla aj v ČSOB, a.s., kde bola zároveň prvým správcom Nadácie ČSOB. Niekoľko rokov pracovala v neziskovom sektore – v Nadácii Pontis, v Transparency International Slovensko a je spoluzakladateľkou Neziskovej organizácie Voices.

Členovia správnej rady

predsedníčka - Eve Bourdeau, finančná riaditeľka a členka predstavenstva, Orange Slovensko

Eve vyštudovala telekomunikácie na univerzite INSA Lyon, obchodnej škole Essec a nedávno aj na INSEAD (International Directors Program). Svoju kariéru začala v tíme fúzií a akvizícií v spoločnosti Orange v roku 2006. V roku 2010 nastúpila na prevádzkovú pozíciu obchodnej riaditeľky vo Francúzsku, kde úspešne realizovala plán obnovy spokojnosti zákazníkov a plán na zlepšenie podnikania. V roku 2013 nastúpila na pozíciu ázijsko-tichomorskú finančnú riaditeľku spoločnosti Orange Business Services so sídlom v Singapure. Od septembra 2020 je finančnou riaditeľkou spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

Mariusz Gatza, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Orange Slovensko

Narodil sa v roku 1973. Magisterský titul získal v odbore stavebné inžinierstvo na Polytechnickej univerzite v Bydgoszczi. Vyštudoval tiež manažment na Varšavskej univerzite a absolvoval MBA na Univerzite v Illinois. Mariusz Gatza má viac ako 20-ročné skúsenosti v Orange Poľsko, kde zastával rôzne vedúce pozície vrátane zástupcu generálneho riaditeľa zodpovedného za biznisový aj rezidenčný segment. Po úspešnom pôsobení na poste generálneho riaditeľa v Orange Moldavsko v rokoch 2020-2022 sa v apríli 2022 stal generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

Tomáš Palovský, riaditeľ oddelenia Corporate and Brand Reputation, Orange Slovensko

Absolvoval Fakultu humanitných vied na Žilinskej univerzite. Počas štúdia a po jeho ukončení pôsobil vo viacerých médiách so zameraním na ekonomiku, biznis a technológie. Po prechode do oblasti korporátnej komunikácie a vzťahov s verejnosťou sa týmto témam strategicky venoval v telekomunikačnom aj finančnom sektore. V Orangei Slovensko pracuje od roku 2017, v súčasnosti zastáva pozíciu Chief Corporate & Brand Reputation Officer.

Mary Lisa Durban, koordinátorka firemnej filantropie skupiny Orange, Orange Foundation

Do Orange Foundation nastúpila v roku 2007, aby zúročila svoje vyše dvadsaťročné medzinárodné skúsenosti a zručnosti z komunikácie. Odvtedy koordinuje filantropické činnosti Orange Foundation v Európe a na Strednom Východe. Takisto vedie program "Women´s Digital Centres" zameraný na vzdelávanie žien v digitálnej oblasti a posilňovanie ich pozície v spoločnosti. Členkou Správnej rady Nadácie Orange je od roku 2007.

Marc Ricau, člen dozornej rady, Orange Slovensko

Marc pracuje pre skupinu Orange od roku 1986, odvtedy prešiel rôznymi pozíciami najmä v oblasti služieb zákazníkom a finančnej oblasti, pričom pôsobil najmä vo Francúzsku, ale aj v Afrike. V júli 2015 sa stal členom predstavenstva Orange Slovensko a má na starosti aktivity na Slovensku a aj v Poľsku. Rovnako sa v roku 2015 stal členom Správnej rady Nadácie Orange.

Členovia dozornej rady

predsedníčka - Zuzana Mračnová, vedúca právneho oddelenia, Orange Slovensko

V júni 2005 ukončila štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Neskôr svoje štúdium práva prehĺbila v USA (California Western School of Law, 2006) a na Paneurópskej vysokej škole a Fakulte práv v Bratislave (2012), kde získala tituly LL.M. a JUDr. V roku 2007 nastúpila na pozíciu juniorského právnika do spoločnosti Orange Slovensko a postupne sa vypracovala na pozíciu manažérky korporátneho právneho oddelenia, ktorou je od roku 2011. Do jej zodpovednosti spadá aj právna podpora Nadácie Orange.

Marek Koleják, daňový expert, Orange Slovensko

Absolvoval štúdium na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Licenciu daňového poradcu získal v roku 2006. Špecializuje sa na medzinárodné zdaňovanie a DPH pravidlá uplatňované v rámci Európskej únie. V spoločnosti Orange Slovensko pôsobí od roku 2012.

Martina Hreňová, Senior Financial Accounting Specialist, Orange Slovensko

Absolvovala štúdium na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore bankovníctvo. Po ukončení pracovala v nadnárodných spoločnostiach ČSOB, E&Y, T-Mobile. Počas tejto doby si dopĺňala vedomosti a kvalifikáciu v oblasti účtovníctva, auditu a financíí skladaním ACCA skúšok (medzinárodná účtovná a auditorská inštitúcia). V spoločnosti Orange Slovensko pôsobí od roku 2006 na pozícii Financial Accounting Specialist.

Tím Nadácie Orange

Adriana Richterová, CSR & Reputation Coordinator, Orange Slovensko

Vysokoškolské štúdium absolvovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave, v odbore Účtovníctvo, auditorstvo. Už počas štúdia pracovala v Televízii Markíza, kde pôsobila ako vedúca sekretariátu riaditeľa Úseku spravodajstva a publicistiky a produkčná športových relácií a priamych prenosov. Od roku 2006 zastávala v spoločnosti Orange Slovensko funckiu vedúcej sekretariátu generalného riaditeľa, kde sa od januára 2023 presunula do oblasti filantropie a CSR.

Bea Ertl, CSR špecialistka, Orange Slovensko

Po ukončení štúdia na Masarykovej univerzite v Brne, v odbore mediálnych štúdii a žurnalistiky, pôsobila v reklamných agentúrach ako account manager. Pre klientov zastrešovala prípravu ATL kampaní aj s presahom na CSR. Od roku 2018 pôsobila v Československej obchodnej banke ako správkyňa ČSOB nadácie a špecialistka pre zodpovedné podnikanie a sponzoring. Od roku 2022 zastáva v Orange Slovensko pozíciu špecialistky zodpovedného podnikania a v Nadácii Orange sa venuje projektom primárne v oblasti digitálnych zručností a inklúzie.

Barbora Paulenová, programová manažérka, Centrum pre filantropiu

V roku 2005 ukončila štúdium estetiky a sociálnej pedagogiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Po štúdiu pracovala v Komunitnej nadácii Bratislava, kde sa venovala dobrovoľníckemu programu Mladí filantropi a podujatiam na rozvoj darcovstva. V Centre pre filantropiu pôsobila od roku 2011 ako programová koordinátorka pre firemné nadácie, administrovala grantové programy pre Nadáciu SPP, neskôr pre Nadáciu Tatra banky. Pre Nadáciu Orange pracuje od roku 2019, najskôr ako programová koordinátorka, v súčasnosti ako programová manažérka.

Tatiana Šoltýsová, programová koordinátorka, Centrum pre filantropiu

V roku 2022 ukončila štúdium na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja na SPU v Nitre so zameraním na regionálny rozvoj, kde sa venovala hlavne environmentálnym témam. Popri škole bola aktívnou dobrovoľníčkou v kultúrno-komunitnom centre Hidepark, kde pôsobí aj v súčasnosti. V Centre pre filantropiu pôsobí od roku 2023 ako programová koordinátorka, kde jej úlohou je administrovanie grantových programov Nadácie Orange.
Zdieľajte dobrú správu