O programe

Vzdelanejší svet môže byť lepší.

Preto chceme pozitívne ovplyvňovať vývoj nových generácií v technologickom svete, prispieť k tvorbe vzdelávacieho systému ako priestoru, ktorý deťom nebude poskytovať len vedomosti, ale ich aj vychovávať, učiť interpersonálnym zručnostiam, pripravovať do života a rozvíjať jeho potenciál.

Naším cieľom je prispieť k výchove generácie slušných občanov, sebavedomých a zodpovedných ľudí v digitálnej dobe.

Spolu s vami prispievame k bezpečnému digitálnemu svetu.

Chceme podporovať moderné školy, inovatívne mimovládne neziskové organizácie, motivovať dobrých učiteľov a angažovaných ľudí a pomáhať rozvíjať digitálne zručnosti, ako aj hovoriť o bezpečnosti na internete. Sme presvedčení, že aj malými krokmi sa dajú dosiahnuť väčšie zmeny.

V spolupráci s odborníkmi vo vzdelávaní chceme pozitívne ovplyvňovať život generácií dospievajúcich v modernom technologickom svete s dôrazom na individualitu dieťaťa, rozvoj jeho kritického myslenia, charakterové vlastnosti a vnímavosti voči sebe i druhým.
Prostredníctvom rozvoja zručností a schopností pedagógov podporujeme adaptáciu vzdelávacieho systému na podmienky digitálnej doby s dôrazom na prevenciu voči rizikám a ohrozeniam, ktoré používanie digitálnych technológií prináša. Sme presvedčení, že práve oni sú iniciátormi zmeny, ktorá v konečnom dôsledku môže prispieť k systémovým zmenám vzdelávania.

Našou dlhodobou snahou je zároveň podpora projektov aktívnych učiteľov s cieľom šíriť osvetu v oblasti digitálnej bezpečnosti a zodpovedného správania sa v online priestore. Chceme pomáhať učiť deti a mladých ľudí rozumieť technológiám, ukázať im cestu, ako sa v digitálnom svete správať zodpovedne a bezpečne, ako kriticky myslieť a správne posudzovať komplexnosť informácií, ktoré sa k nim dostávajú prostredníctvom médií a sociálnych sietí. Preto realizujeme grantový program e-Školy pre budúcnosť zameraný na bezpečné a zodpovedné používanie digitálnych technológií deťmi.

V roku 2021 sme otvorili prvý krát grantový program Digitálny svet pre každého zameraný na rozvíjanie digitálnych zručnosti digitálne vylúčených skupín v spoločnosti, uľahčiť im život v digitálnej dobe a v neposlednom rade znížiť digitálnu priepasť na Slovensku.

Každoročne uzatvárame strategické partnerstvá s organizáciami, ktoré v oblasti vzdelávania prinášajú netradičné, kreatívne spôsoby učenia na pôde školy aj v mimoškolskom prostredí.

Zdieľajte dobrú správu