Otvárame nový grantový program Digitálna budúcnosť

V Nadácii Orange si uvedomujeme, že prístup k digitálnym technológiám a digitálne zručnosti sú nevyhnutné nielen pre ďalšie vzdelávanie, uplatnenie sa na trhu práce, účasť na dianí v spoločnosti, ale aj pre každodenné činnosti bežného života. Cítime zodpovednosť prispieť k znižovaniu digitálnej nerovnosti a rodovej digitálnej priepasti, aby malo každé dieťa a mladý človek bez ohľadu na sociálno-ekonomické zázemie, typ navštevovanej školy, či pohlavie možnosť rozvoja svojich digitálnych zručnosti.

Otvárame preto nový grantový program Digitálna budúcnosť pre deti a mladých ľudí zo základných a stredných škôl s cieľom:

 • rozširovania digitálnych zručností a prístupu k digitálnym technológiám,
 • vzdelávania o bezpečnom a zodpovednom používaní digitálnych technológií a ochrany pred ich negatívnymi dopadmi.

Program má ambíciu podporiť naštartovanie či pokračovanie programov pravidelného formálneho vzdelávania v čase povinného školského vyučovania na rôznych vyučovacích predmetoch a projekty neformálneho vzdelávania v čase mimo školského vyučovania v priestoroch školy alebo mimo nej – workshopy, školenia, letné školy, campy, kurzy a krúžky, a iné formy umožňujúce poznávať možnosti rôznych digitálnych technológií. V programe podporíme projekty rozvíjajúce:

 • základné zručnosti a vedomosti potrebné pre bežný život detí a mladých,
 • pokročilé či expertné zručnosti,
 • zručnosti digitálnej bezpečnosti.

Na podporu projektov napĺňajúcich kritériá tejto grantovej výzvy sme vyčlenili celkovo 60 000 EUR. Na realizáciu projektu je možné žiadať čiastku maximálne vo výške 4 000 EUR. Detailnejšie informácie o finančných podmienkach nájdete vo výzve nižšie.

Do grantového programu projekty prijímame len v elektronickej forme prostredníctvom online systému egrant, ktorý obsahuje návod na registráciu a vyplnenie žiadosti. Od 31.1.2021 stačí použiť jednu registráciu pre doteraz predkladané projekty do programov Nadácie Orange.

Projekty je možné predkladať v termíne od 19. septembra do 17. októbra 2023 do 23:59. Výsledky hodnotiaceho procesu zverejníme 14. novembra 2023 na našej web stránke a všetci žiadatelia budú zároveň informovaní o výsledku e-mailom. Viac sa o programe dozviete v grantovej výzve.

 

Kto sa môže uchádzať o podporu?

 • mimovládne neziskové organizácie – občianske združenia, nadácie, neziskové
  organizácie, neinvestičné fondy, Slovenský červený kríž,
 • základné a stredné školy – štátne, cirkevné, súkromné, špeciálne,
 • školské zariadenia – centrá voľného času, vzdelávacie a výchovné zariadenia,
  a pod.,
 • kultúrne inštitúcie – knižnice, galérie, múzeá, a podobne,
 • nízkoprahové, komunitné, krízové centrá.

 

Vzdelávací webinár

Predkladateľom projektov ponúkame v spolupráci s organizáciami KockovňaIPčko Aj Ty v IT vzdelávací webinár k témam grantového programu, ktorý sa uskutoční v stredu 4. októbra 2023 o 15.00 – 16.30 na platforme MS TEAMS. Po vyplnení Prihlášky vám zašleme link k pripojeniu sa na webinár. Budeme sa venovať týmto témam:

 • Môže vhodná komunikácia s dievčatami podporiť ich záujem o IT?
  Koordinátorka pre vzdelávanie v organizácii AJ Ty v IT Mgr. Zuzana Majchráková porozpráva o tom, ako zvyšovať motiváciu k štúdiu technológií a zvyšovaniu digitálnej gramotnosti u dievčat.
 • Projektové tematické vyučovanie robotiky v škole i mimo školy
  Riaditeľka STEAME vzdelávacieho centra Kockovňa PaedDr. Ivona Smiešková, PhD. zodpovie otázky prečo a ako učiť robotiku, ako rozvíjať digitálne zručnosti, prehlbovať vedomosti v oblasti STEAME, ako rozvíjať kreativitu a kooperáciu? Predstaví, ako to robí prostredníctvom učenia hrou.
 • Fenomény internetu v živote mladých ľudí
  predstaví odborná poradkyňa v organizácii IPčko a supervízorka programu Online terénna práca PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA.
 • Webinár uzatvorí tím Nadácie Orange, ktorý bližšie predstaví podmienky grantového programu a spôsob predkladania projektov.

 

Inšpirácie k zameraniu predkladaného projektu

Inšpiráciu k zameraniu prekladaného projektu môžu školy i mimovládne organizácie čerpať na www.beznastrah.online, ktorú rozvíja Orange s cieľom priniesť verejnosti zdroj informácií o bezpečnom a zodpovednom používaní internetu. Zmudri po bezplatnej registrácií ponúka prístup k 5 videám v rámci digitálnej bezpečnosti.

Inšpirovať predkladateľov navyše môžu aj fundované iniciatívy a organizácie či naši strategickí partneri napr.:

 

Tešíme sa na predložené projekty.

pdf

Digitálna budúcnosť 2023 - výzva (176.03 KB)

file_download
pdf

Digitálna budúcnosť - súhlasné stanovisko riaditeľa (146.26 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu