Poznáme výsledky Zamestnaneckého grantového programu 2023

20. ročník Zamestnaneckého grantového programu Nadácie Orange je výnimočným z viacerých pohľadov.  Do uzávierky bolo predložených rekordných 87 projektov zamestnancov a zamestnankýň a spomedzi nich hodnotiaca komisia odporučila podporiť doteraz najviac – až 56 projektov v historicky najvyššej sume 50 000 eur z finančného daru od spoločnosti Orange Slovensko.

Kolegovia a kolegyne v projektoch predstavili, ako pomáhajú s organizovaním voľnočasových a športových aktivít pre deti a mladých, ako sa angažujú pri ochrane životného prostredia a zveľaďovaní verejných priestranstiev, či komunitných aktivitách. Pomocnú ruku podávajú aj zraniteľných cieľovým skupinám, iní zase organizujú kultúrne podujatia, či vzdelávanie detí v digitálnych zručnostiach. Zamestnanci a zamestnankyne sa púšťajú do spolupráce najmä s blízkymi mimovládnymi organizáciami (27) a so 14 materskými a základnými školami, ale pomáhajú aj samosprávam, rozpočtovým a príspevkovým organizáciám a angažujú sa v neformálnych skupinách aktívnych občanov.

Podporené projekty zapoja až 21 522 ľudí z komunít, detí a mladých do verejnoprospešných aktivít. S prípravou a organizáciou aktivít plánuje pomáhať 2067 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, z toho 71 zamestnancov a zamestnankýň.

Každým rokom sa najviac zamestnaneckých iniciatív realizuje v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji. Tentokrát je to 22 projektov pripravených v Bratislavskom kraji, 14 v Banskobystrickom kraji. Zastúpené sú aj ostatné kraje – 6 projektov v Trenčianskom, 5 v Trnavskom, 4 v Žilinskom, 3 v Nitrianskom a 1 v Prešovskom kraji.

Po prvýkrát tvorilo hodnotiacu komisiu až 8 hodnotiteliek – k zástupkyniam Orange Slovensko a Centra pre filantropiu sme prizvali posily expertiek z Nitrianskeho, Trenčianskeho a Žilinského dobrovoľníckeho centra.

V Zamestnaneckom grantovom programe Nadácie Orange bolo za 20 rokov podporených 669 projektov v celkovej sume 505 941,43 EUR.

Projekty, ktoré zaujali najviac

Hodnotiaca komisia ocenila podporou angažovanosť zamestnanca a jeho ochotu pomáhať Základnej škole na Bystrickej ulici v Ružomberku. Zapojí sa aj do tvorby Bylinkovej relaxačno-edukačnej zóny, ktorá bude slúžiť žiakom prvého stupňa na rozšírenie vedomostí v ekologickej a environmentálnej sfére, vytvorí priestor pre prírodovedné bádanie a kreatívne dielne, dokonca obohatí detský jedálniček.

Hodnotiacu komisiu zaujal aj projekt s názvom Robotour 2023, kde zamestnanec pomôže zorganizovať v mestskom parku v Piešťanoch Robotour 2023 – súťaž outdoorových autonómnych robotov, ktorí budú schopní celkom samostatne previezť užitočný náklad z bodu A do bodu B. Súťaž bude prebiehať v niekoľkých kolách prístupných širokej verejnosti a mládeži, zábavnou formou sa dozvedia, aké problémy súvisia s robotikou a autonómnymi autami. Podujatie doplní aj malá konferencia, na ktorej si tímy navzájom odovzdajú skúsenosti a preberú technické detaily.

Zamestnankyňa, ktorá sa roky venuje športovému klubu karate, stojí pri príprave jubilejného 15. ročníka celoklubového Letného ŠŠK karate Campu 2023, čo je sústredenie a súčasne tábor pre deti a mládež všetkých vekových kategórií rôznej technickej úrovne. V auguste sa v prostredí Nízkych Tatier stretne vyše 120 karatistov a karatistiek, aby zdokonalili svoje techniky, spoznali svoje vzory v akcii.

Zaujímavý je aj projekt Živá knižnica lehnickej ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským s cieľom zvyšovania čitateľskej gramotnosti detí všetkých ročníkov v rôznych jazykoch. Knižnica v škole bude vybavená e-knižkami, umožní prístup ku knihám deťom z rôzneho prostredia. Projekt oživí hodiny literatúry prostredníctvom interaktívnych predstavení divadelno-výchovnej dielne, ktorí podporí inklúziu detí maďarskej národnosti.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa tento rok zapojili a držíme palce pri realizácii podporených projektov.

xlsx

Podporené projekty ZGP 2023 (44.21 KB)

file_download
xlsx

Hodnotiaca komisia ZGP 2023 (19.66 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu