Naše financie

Nadácia Orange hospodári s finančnými prostriedkami, ktoré jej boli zverené, zodpovedne a transparentne.

Naše príjmy tvoria dary od spoločnosti Orange Slovensko, a. s., 2 % asignácia dane z príjmov fyzických a právnických osôb ako aj dary od iných subjektov.

100 % poukázaných prostriedkov z asignácie dane prerozdeľujeme na podporu vejnoprospešných projektov. Viac sa o našich financiách dočítate vo výročných správach.

 

Finančné prehľady za rok 2022

Príjmy

príjmy z asignácie zaplatenej dane od materskej firmy 375 091,50 EUR 53,8 %
príjmy z asignácie zaplatenej dane od iných subjektov 2 089,15 EUR 0,3 %
príjmy z darov od iných organizácií – Orange Foundation 150 000,00 EUR 21,5 %
príjmy z darov materskej firmy Orange Slovensko, a. s. 92 000,00 EUR 13,2 %
prijaté príspevky z verejných zbierok 77 612, 00 EUR 11,2 %

Výdavky – využitie prostriedkov asignácie dane

verejno-prospešný účel (granty, operačné programy) 351 130,48 EUR 100 %
Manažment 0 EUR
komunikácia programov 0 EUR

Na náklady spojené primárne s administráciou činnosti Nadácie, na propagáciu a medializáciu verejnoprospešných aktivít, na ekonomické a právne služby a ostatné služby bol použitý dar od Orange Slovensko, a.s. vo výške 139 034,60 EUR.

 

Finančné prehľady za rok 2021

Príjmy

príjmy z asignácie zaplatenej dane 557 695,00 EUR 55,5 %
príjmy z darov materskej firmy Orange Slovensko, a. s. 440 453,98 EUR 43,8 %
prijaté príspevky z verejných zbierok 6 953, 00 EUR 0,7 %

Výdavky – využitie prostriedkov asignácie dane

verejno-prospešný účel (granty, operačné programy) 557 695,00  EUR 100 %
manažment 0 EUR
komunikácia programov 0 EUR

Na náklady spojené primárne s administráciou činnosti Nadácie, na propagáciu a medializáciu verejnoprospešných aktivít, na ekonomické a právne služby a ostatné služby bol použitý dar od Orange Slovensko, a.s. vo výške 180 676,27 EUR.

 

Finančné prehľady za rok 2020

Príjmy

príjmy z asignácie zaplatenej dane 556 595,00 EUR 61,13%
príjmy z darov materskej firmy Orange Slovensko, a. s. 319 538,05 EUR 35,10%
príjmy z darov od iných subjektov – Orange Foundation 32 000,00 EUR 3,51%
prijaté príspevky od fyzických osôb 2 100, 00 EUR 0,23 %
prijaté príspevky z verejných zbierok 336, 00 EUR 0,04 %

Výdavky – využitie prostriedkov asignácie dane

verejno-prospešný účel (granty, operačné programy) 556 595,00 EUR 100%
manažment 0 EUR
komunikácia programov 0 EUR

Na náklady spojené primárne s administráciou činnosti Nadácie, na propagáciu a medializáciu verejnoprospešných aktivít, na ekonomické a právne služby a ostatné služby bol použitý dar od Orange Slovensko, a.s. vo výške 255 386,72 EUR.

 

Finančné prehľady za rok 2019

Príjmy

príjmy z asignácie zaplatenej dane 510 661,00 EUR 70,8 %
príjmy z darov materskej firmy Orange Slovensko, a. s. 209 528,25 EUR 29 %
prijaté príspevky od fyzických osôb 1 331, 00 EUR 0,2 %

Výdavky – využitie prostriedkov asignácie dane

verejno-prospešný účel (granty, operačné programy) 510 661,00  EUR 100 %
manažment 0 EUR
komunikácia programov 0 EUR
Na náklady spojené primárne s administráciou činnosti Nadácie, na propagáciu a medializáciu verejnoprospešných aktivít, na ekonomické a právne služby a ostatné služby bol použitý dar od Orange Slovensko, a.s. vo výške 284 432,45 EUR.

 

Finančné prehľady za rok 2018

Príjmy

príjmy z asignácie zaplatenej dane 493 370,00 EUR 70 %
príjmy z darov materskej firmy Orange Slovensko, a. s. 206 033,65 EUR 29 %
prijaté príspevky od fyzických osôb 1 473, 00 EUR 1 %

Výdavky – využitie prostriedkov asignácie dane

verejno-prospešný účel (granty, operačné programy) 493 370  EUR 100 %
manažment 0 EUR
komunikácia programov 0 EUR
Na náklady spojené primárne s administráciou činnosti Nadácie, na propagáciu a medializáciu verejnoprospešných aktivít, na ekonomické a právne služby a ostatné služby bol použitý dar od Orange Slovensko, a.s. vo výške 222 869,01 EUR.

 

Finančné prehľady za rok 2017

Príjmy

príjmy z asignácie zaplatenej dane 477 187,75 EUR 72 %
príjmy z darov materskej firmy Orange Slovensko, a. s. 183 680,00 EUR 28 %

Výdavky – využitie prostriedkov asignácie dane

verejno-prospešný účel (granty, operačné programy) 574 842,17  EUR 100 %
manažment 0 EUR
komunikácia programov 0 EUR
Na náklady spojené primárne s administráciou činnosti Nadácie, na propagáciu a medializáciu verejnoprospešných aktivít, na ekonomické a právne služby a ostatné služby bol použitý dar od Orange Slovensko, a.s. vo výške 212 678,10 EUR.

 

Finančné prehľady za rok 2016

Príjmy

príjmy z asignácie zaplatenej dane 603 746,24 EUR 70 %
príjmy z darov materskej firmy Orange Slovensko, a. s. 256 051,38 EUR 29 %
príjmy z darov od iných subjektov – verejná zbierka 103,00 EUR 1 %

Výdavky – využitie prostriedkov asignácie dane

verejno-prospešný účel (granty, operačné programy) 603 778,50  EUR 100 %
manažment 0 EUR
komunikácia programov 0 EUR
Na náklady spojené primárne s administráciou činnosti Nadácie, na propagáciu a medializáciu verejnoprospešných aktivít, na ekonomické a právne služby a ostatné služby bol použitý dar od Orange Slovensko, a.s. vo výške 188 750,32 EUR.

 

Finančné prehľady za rok 2015

Príjmy

príjmy z asignácie materskej firmy Orange Slovensko, a. s. 624 626,59 EUR 65 %
príjmy z darov materskej firmy Orange Slovensko, a. s. 230 524,11 EUR 24 %
príjmy z asignácie od iných subjektov 31 883,26 EUR 3 %
príjmy z darov od iných subjektov 80 000,00 EUR 8 %

Výdavky – využitie prostriedkov asignácie dane

verejno-prospešný účel (granty, operačné programy) 656 509,85 EUR 100 %
manažment 0 EUR
komunikácia programov 0 EUR

Na náklady spojené primárne s administráciou činnosti Nadácie, na propagáciu a medializáciu verejnoprospešných aktivít, na ekonomické a právne služby a ostatné služby bol použitý dar od Orange Slovensko, a.s. vo výške 137 457,13 EUR.

Správy o použití finančných prostriedkov z 2 %

pdf

Správa o použití finančných prostriedkov z 2% podľa účelu 2019/2021 (30.56 KB)

file_download
pdf

Správa o použití finančných prostriedkov z 2% podľa účelu 2018/2019 (27.56 KB)

file_download
pdf

Správa o použití finančných prostriedkov z 2% podľa účelu 2017/2018 (3.94 MB)

file_download
pdf

Správa o použití finančných prostriedkov z 2 % podľa účelu 2016/2017 (37.59 KB)

file_download
pdf

Správa o použití finančných prostriedkov z 2 % podľa účelu 2015/2016 (64.14 KB)

file_download
pdf

Správa o použití finančných prostriedkov z 2 % podľa účelu 2014/2015 (191.32 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu