Grantový Program Bez nástrah online

Je známe, že deti poznávajú technológie od narodenia, vyrastajú s nimi, mladí žijú intenzívny čas online a zotiera sa u nich hranica medzi identitou v reálnom svete osobných vzťahov a tou v online svete sociálnych sietí. Psychológovia potvrdzujú, že internet umožňuje prežívať emócie oveľa intenzívnejšie ako v realite. Deti a mladí často nie sú pripravení na nástrahy a riziká, ktorým čelia v online priestore. Tie môžu ťaživo vplývať na ich vnútorné prežívanie a prinášať duševné zranenia. To, čo deti a mladí potrebujú, je otvorene hovoriť a počúvať o nástrahách sveta internetu, posilniť svoju odolnosť voči rizikám a pripravenosť na vstup a trávenie času v tomto priestore.

Preto sme otvorili 1. ročník grantového programu Bez nástrah online, na ktorý sme vyčlenili celkovú sumu
40 000 EUR.

Cieľom grantového programu Bez nástrah online 2022/2023 je vzdelávať o bezpečnom a zodpovednom používaní digitálnych technológií a chrániť pred ich negatívnymi dopadmi na deti a mladých ľudí. Program ponúka základným a stredným školám a mimovládnym neziskovým organizáciám príležitosť uchádzať sa o finančnú podporu inšpiratívnych projektov tematicky zameraných na oblasti:

▪ rozvoj digitálnej bezpečnosti a zodpovedného správania sa v online priestore,
▪ prevencie rôznych rizík digitálneho sveta a s tým spojený rozvoj kritického myslenia.

Na nový grantový program sme vyčlenili celkovú sumu 40 000 EUR. Na jeden projekt realizovaný na jednej škole bolo možné získať grant v max. výške 1 500 EUR a na jeden projekt realizovaný na viac ako jednej škole, vo viac ako jednom centre, knižnici grant v max. výške 2 500 EUR. Viac informácií nájdete vo výzve nižšie.

Do termínu uzávierky, 8. novembra 2022, sme prijali 124 projektov z celého Slovenska. Odborná hodnotiaca komisia vybrala 30 najzaujímavejších projektov, ktoré sme podporili celkovou sumou 40 000 €.

Predkladateľom projektov sme navyše ponúkli v spolupráci s organizáciou IPčko možnosť absolvovať vzdelávanie – webinár k téme grantového programu, ktorý sa uskutočnil 18. októbra 2022 o 15.00 na platforme MS TEAMS. Webinár si môžete kedykoľvek pozrieť alebo vypočuť na našom YouTube. Webinár vám pomôže získať hlbší ponor do témy digitálnej bezpečnosti, bližšie predstaví špecifické problematiky a spôsoby ich komunikovania deťom a mladým a poradí vhodné zdroje v danej téme.

Inšpiráciu k zameraniu prekladaného projektu mohli školy i mimovládne organizácie čerpať na webovej stránke beznastrah.online, ktorú pripravil Orange s cieľom priniesť verejnosti zdroj informácií o bezpečnom a zodpovednom používaní internetu.

V Nadácií Orange sa dlhodobo venujeme podpore zodpovedného využívania digitálnych technológií na školách a rozvoju digitálnych zručností žiakov, študentov a pedagógov. Od roku 2014 v rámci ôsmych ročníkov grantového programu e-Školy pre budúcnosť sme podporili 396 projektov v celkovej sume 468 713 EUR. Aj tieto projekty svedčia o tom, že digitálne technológie ponúkajú široké možnosti na vzdelávanie, pre osobnostný a profesionálny rast, spoznávanie nových vecí, komunikáciu, aj hru a zábavu.

Viac informácií o podporených projektoch nájdete TU

pdf

Bez nástrah online 2022/2023 - výzva (182.85 KB)

file_download
doc

Súhlasné stanovisko riaditeľa (46.50 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu