Partnerské organizácie

Vďaka dlhoročnej spolupráci s mimovládnymi organizáciami sa nám darí efektívnejšie napĺňať naše poslanie.

Vytvárame strategické partnerstvá s organizáciami, ktoré napĺňajú víziu nadácie a zároveň svojím charakterom, preferovanou témou, časovým harmonogramom či finančnou náročnosťou presahujú rámec grantových programov.

Vývoj pracovného trhu naznačuje, že až 90% pracovných miest v budúcnosti si bude vyžadovať aspoň základné digitálne zručnosti. Napriek tomu v spoločnosti vznikajú priepastné rozdiely medzi skupinami, ktoré majú prístup k digitálnym technológiám a tými, ktoré majú prístup obmedzený alebo žiadny. Preto sa v oblasti vzdelávania zameriavame najmä na zvyšovanie digitálnych zručností.

Každoročne uzatvárame strategické partnerstvá s organizáciami, ktoré v oblasti digitálneho vzdelávania a inklúzie prinášajú netradičné, kreatívne spôsoby učenia na pôde školy aj v mimoškolskom prostredí.

Projekty sú posudzované zástupcami Nadácie Orange a Centra pre filantropiu, n. o.

xlsx

Zoznam podporených projektov v roku 2022 (25.82 KB)

file_download
xlsx

Zoznam podporených projektov v roku 2021 (26.15 KB)

file_download
xlsx

Zoznam podporených projektov v roku 2020 (18.54 KB)

file_download
xls

Zoznam podporených projektov v roku 2019 (99.50 KB)

file_download
xls

Zoznam podporených projektov v roku 2018 (95.00 KB)

file_download
xls

Zoznam podporených projektov v roku 2017 (99.00 KB)

file_download
xls

Zoznam podporených projektov "Kultúra a klíma" 2017 (38.50 KB)

file_download
xls

Zoznam podporených projektov v roku 2016 (87.50 KB)

file_download
xls

Zoznam podporených projektov v roku 2015 (83.00 KB)

file_download

Podporené projekty

Indícia
Vzdeláva a inšpiruje učiteľov a manažérov škôl Zistiť viac
LEAF
Zmena školy zvnútra Zistiť viac
Slovenská debatná asociácia
Rozšírenie stredoškolského debatného programu Zistiť viac
Post Bellum
Vzdelávacie zážitkové workshopy Zistiť viac
Zippyho kamaráti
Emocionálne zdravie detí Zistiť viac
Nové školstvo
Školy pre všetkých Zistiť viac
Komenského inštitút
CEEV Živica Zistiť viac
To dá rozum
Definuje novú víziu školstva ako ucelenú zmenu vzdelávania Zistiť viac
Rozmanita - prvá inkluzívna materská škola
Budúcnosť INAK
Detský čin roka
Motivuje deti ku konaniu dobrých skutkov Zistiť viac