Kontakt

Podrobné informácie o grantových programoch vám ochotne poskytnú v Centre pre filantropiu, s ktorým spolupracujeme na aktivitách Nadácie.

S nimi si môžete dohodnúť konzultácie vašich nápadov. Ak sa potrebujete poradiť, či je zámer vášho projektu pre programy a našu činnosť relevantný, odporúčame vám urobiť tak ešte pred jeho zaslaním.

Informácie získate:

Barbora Paulenová, tel.: 0905 313 313

Tatiana Šoltýsová, tel.: 0908 766 833

e-mail: info@nadaciaorange.sk

Centrum pre filantropiu, n. o.
Baštová 5
811 03 Bratislava

Prosíme však, aby ste si termín osobnej konzultácie dohodli vopred telefonicky.

Zdieľajte dobrú správu