Výnimočná podpora

Slovensko sa mení. Vidíme to v uliciach, v školách, na námestiach, vidíme to na mnohých miestach. Niektoré z týchto zmien však, žiaľ, nie sú pre našu spoločnosť priaznivé.

Nám v Nadácii Orange nie je ľahostajný vývoj udalostí v našej krajine, problémy komunít i jednotlivcov a snažíme sa v rámci svojich možností prispievať k ich priaznivému riešeniu.

Rok 2020 poznačila mimoriadna situácia súvisiaca so šírením ochorenia COVID-19. Vzhľadom na závažnosť situácie sme preplánovali naše aktivity a rozhodli sa poskytnúť iné formy pomoci.

Ako reakciu na pandemickú situáciu sme sa rozhodli v roku 2020 zriadiť špeciálny Fond pomoci Nadácie Orange. Našou snahou bolo nielen prispieť k ochrane ľudí, prevencii voči riziku nákazy a zamedzeniu jej ďalšieho šírenia, ale najmä zmierniť nepriaznivé celospoločenské dôsledky, ktoré so sebou mimoriadna situácia priniesla. Chceli sme na ne reagovať a prispieť k sociálnej pomoci tým, ktorých sa mimoriadna situácia natoľko dotkla, že ohrozila ich existenciu.
Fond pomoci Nadácie Orange prebiehal v dvoch fázach, v rámci ktorých sme spolu podporili až 172 žiadateľov v celkovej hodnote 191 000 EUR.

Zamestnanecký fond pomoci bol ďalším nástrojom, ktorý sme ponúkli na zmiernenie dôsledkov týchto mimoriadnych udalostí. Zamestnancom Orangeu sme poskytli možnosť prispieť k ochrane ľudí, prevencii voči riziku nákazy, zamedzeniu jej ďalšieho šírenia a eliminácie dôsledkov ohrozujúcich sociálne a ekonomické istoty ľudí. Podporili sme 21 žiadostí v celkovej výške 10 812 EUR.

Zároveň sme pomáhali v oblasti komunitného rozvoja formou poskytovania priateľskej pomoci neziskovým organizáciám, s ktorými sme v tejto oblasti v minulosti nadviazali dlhodobé strategické partnerstvá.

Dopad krízovej situácie na duševné zdravie obyvateľstva bol enormný. O aktivitách, ktoré sme realizovali v tejto oblasti sa dočítate v sekcii Zdravá duša.

Po doznievajúcej pandémii sme na začiatku roka 2022 boli svedkami ruskej agresie na území nášho východného suseda, Ukrajiny. Jej obyvatelia sa tak zo dňa na deň ocitli v situácii, v ktorej nemôžu ostať bez pomoci. Viac podrobností o pomoci, ktorú sme započali sa dočítate v sekcii Pomoc Ukrajine.

Naše úsilie počas vianočného obdobia už niekoľko rokov smerujeme do Vianočného fondu pomoci, v rámci ktorého sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Sme veľmi vďační, že aj vďaka zákazníkom Orangeu vieme účinne pomôcť tam, kde je to potrebné.

Okrem promptných reakcii na aktuálne dianie v spoločnosti sa snažíme aj o kontinuálnu a dlhodobú podporu lepšieho fungovania štátu prostredníctvom členstva vo Fonde pre transparentné Slovensko. Členské firmy svojou finančnou aj nefinančnou podporou watchdogových a analytických organizácií a iniciatív prispievajú ku kontrole dodržiavania zákonov a etických noriem a k prinášaniu pozitívnej zmeny v oblasti boja s korupciou a netransparentnosťou.

Veríme, že aj takýmito spôsobmi spoločne pomáhame robiť našu krajinu lepšou a silnejšou.

xlsx

Zoznam podporených projektov v roku 2022 (19.27 KB)

file_download
xlsx

Zoznam podporených projektov v roku 2021 (20.51 KB)

file_download

Podporené projekty

Pomoc Ukrajine
Fond pomoci
Mimoriadnu situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu sme v Nadácii Orange od začiatku vnímali veľmi citlivo a zodpovedne sme pristupovali k oficiálnym opatreniam a nariadeniam. Zistiť viac
Mobilná finančná zbierka
Zamestnanecký fond pomoci
V dôsledku mimoriadnych udalostí súvisiacich so šírením koronavírusu sa mnohí ocitli v náročných životných situáciách. Zistiť viac
Vianočný fond pomoci 2022
My v Nadácii Orange citlivo vnímame súčasnú nepriaznivú dobu Zistiť viac