Výsledky grantového programu e-Školy pre budúcnosť

V aktuálnom 8. ročníku grantového programu sme prijali až 229 inšpiratívnych projektov. Odborná hodnotiaca komisia vybrala 60 najzaujímavejších z celého Slovenska, ktoré podporíme celkovou sumou 80 000 eur.

Vďaka výsledkom grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2021/2022 sa do podporených projektov zapojí až 6 310 žiakov a študentov a 453 pedagógov. Najväčší počet podporených projektov je v téme rozvoj digitálnych a mäkkých zručností, z toho 33 projektov sa venuje rozvoju digitálnych a mäkkých zručností žiakov a študentov v rámci rôznych vyučovacích predmetov a ďalších 12 zase rozvoju digitálnych a mäkkých zručností pedagógov a ich využívania v pedagogickej praxi.

Jedným z inovatívnych projektov je projekt Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Bratislave s názvom S dronmi za hranice bežných možností… Projekt poskytne žiakom možnosť získať kvalitnejšie digitálne zručnosti, schopnosti a kompetencie prostredníctvom programovania najmodernejších technológií, ktoré najviac lákajú samotných žiakov. Žiaci prejdú troma fázami od princípov fungovania, programovania, novej metódy vyučovania flipped classroom až po školskú súťaž.

Ďalším inšpiratívnym a inovatívnym projektom je projekt Infolab Cirkevnej základnej školy – Narnia v Bratislave. Žiaci základnej školy navrhli machové mobilné kolektory s online meračmi, ktoré budú 24 hodín denne zaznamenávať dáta formou e-denníkov prostredia (CO2, teplota, hlučnosť, vlhkosť,..). Žiaci budú na základe práce s dátami upravovať ich návrh tak, aby bol čo najfunkčnejší a následne ho mohli predstaviť na výstave a workshope.

Program e-Školy pre budúcnosť kladie dôraz aj na tému bezpečného využívania digitálnych médií a zodpovedného správania sa na internete. Na trinástich základných aj stredných školách sa budú projekty venovať formám kyberšikany, kybergroomingu, trollingu a možnostiam, kde a ako hľadať pomoc pri vlastnej skúsenosti s nimi. Žiakom a študentom pedagógovia a odborní zamestnanci predstavia fenomény influencerov a youtuberov aj spôsoby komunikácie na sociálnych sieťach a ich nástrahy.

Skvelým príkladom projektu bezpečného internetu je projekt Základnej školy Gemerská 2, Košice Googolienka a sedem hoaxov, ktorý pretransformuje klasickú rozprávku Snehulienka a sedem trpaslíkov do modernej podoby a priblíži tak žiakom 1. – 7. ročníka témy hoaxov a dezinformácií na internete zážitkovou formou.

Každým rokom stúpa počet aj kvalita projektov predložených školami, ktoré navštevujú žiaci a študenti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych komunít. V tomto ročníku program podporí doteraz najväčší počet, a to 9 špeciálnych škôl.

Špeciálna základná škola v Leviciach pripravila projekt Otvorme krajinu zázrakov určený pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Hlavným zámerom projektu je nájsť vyhovujúci komunikačný kanál medzi dieťaťom, špeciálnym pedagógom a prostredím, celý projekt sa bude niesť v duchu rozprávky Alica v krajine zázrakov.

Veľmi nás teší, že hodnotiaca komisia vyzdvihla oveľa vyššiu kvalitu predložených projektov v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Podporeným školám a mimovládnym organizáciám zároveň posielame príručku Naučme sa s deťmi využívať technológie bezpečne a zodpovedne. Príručka je dostupná aj v elektronickej verzií na webovej stránke www.detinanete.sk.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa tento rok zapojili a držíme palce pri realizácii podporených projektov.

xlsx

e-Školy pre budúcnosť 2021/2022 - podporené projekty (48.66 KB)

file_download
xlsx

e-Školy pre budúcnosť 2021/2022 - hodnotiaca komisia (17.79 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu