e-Školy pre budúcnosť

Prostredie, v ktorom žijeme, je čoraz viac ovplyvňované digitálnymi technológiami vstupujúcimi do našich každodenných interakcií.

Každoročne otvárame grantový program e-Školy pre budúcnosť s cieľom poskytnúť školám a pedagogickým tímom podporu pri získavaní potrebných digitálnych zručností, aj pri zvládnutí prechodu vzdelávania do online prostredia počas mimoriadnej pandemickej situácie.

V aktuálnom 7. ročníku grantového programu sme prijali rekordný počet 258 inšpiratívnych projektov. Odborná hodnotiaca komisia vybrala 75 najzaujímavejších z celého Slovenska.

Na základe jej odporúčania a vyčlenených finančných zdrojov sme prerozdelili celkovo až 101 213 eur ​na vybrané projekty zamerané na podporu digitálnych zručností, bezpečnosti a zodpovedného správania sa v online priestore a rozvíjanie analytického a kritického myslenia.

Vďaka výsledkom grantového programu sa do podporených projektov zapojí až 932 učiteľov a viac ako 11 000 žiakov a študentov. Najviac podporených žiadostí bolo tento rok zo Žilinského kraja, z ktorého sme ocenili až 15 projektov a z Košického kraja, kde podporu získalo až 13 projektov.

Dôležitým kritériom bolo aj aplikovateľnosť projektu ako inšpirácia pre ostatných. Nielen ako budú školy s projektom ďalej pracovať na svojich weboch, sociálnych sieťach, ale aj či budú materiály, návody, výsledky voľne dostupné pre všetkých. Overené metódy a aktivity tak môžu slúžiť aj iným školám.

Teší nás, že sme mohli podporiť aj projekty troch špeciálnych základných a jednej špeciálnej strednej školy, v rámci ktorých môžu digitálne zručnosti nadobúdať a zlepšovať aj žiaci so špeciálnymi potrebami, či žiaci a študenti pochádzajúci zo znevýhodneného prostredia. Celkovo bolo finančne podporených až 49 inšpiratívnych projektov zo základných škôl, 16 projektov zo stredných škôl a 10 projektov prihlásených mimovládnymi organizáciami.

Mnohé školy mali v projektoch pripravené plány realizácie aktivít aj pri zmene opatrení v školstve, súvisiace s COVID-19 – projektové aktivity vedia bez problémov realizovať v rámci prezenčného vzdelávania aj počas dištančného vzdelávania.

Hodnotiacu komisiu špeciálne zaujal svojou invenčnosťou projekt s názvom hodiNOVÍ záŠKOLÁCI, ktorú predložila rovnomenná nezisková organizácia. Komisia sa rozhodla navýšiť podporenú sumu na 3 000 eur, keďže aktivity projektu zapájajú žiakov a učiteľov zo základných škôl z rôznych kútov Slovenska.

Podporené projekty sa venovali aj téme bezpečného internetu, ktorej sa Orange dlhodobo venuje v programe Deti na nete. Na www.detinanete.sk sú k dispozícii informácie, rady a odporúčania pre všetkých, ktorí chcú zistiť viac o rizikách používania moderných technológií, aj o riešení prípadných problémov. Odporúčame využiť možnosť bezplatných workshopov na túto tému vedených odborným tímom, na ktoré sa môžete prihlásiť.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa tento rok zapojili a držíme palce pri realizácii podporených projektov.
Výsledky z predchádzajúcich ročníkov.

K zjednodušeniu práce učiteľov počas online dištančného vzdelávania počas druhej vlny pandémie sa rozhodol prispieť aj Orange v spolupráci s Ministerstvom školstva SR spustením mimoriadneho benefitu pre učiteľov.
Učitelia, ktorí sú zákazníkmi Orangeu, si môžu bezplatne aktivovať benefity Neobmedzené hovory do všetkých sietí v SR a EU Dátový benefit 100 GB alebo 10 GB v plnej rýchlosti. Po vyčerpaní predplatených dát má učiteľ možnosť opätovne si ich navýšiť. Pre učiteľov s predplatenou kartou Prima alebo FunFon je určený dátový benefit 10 GB dát s možnosťou automatického predĺženia. Benefity pre učiteľov sú predbežne platné do 30. júna 2021.

Viac informácií k poskytnutiu tohto benefitu, príp. u riaditeľa školy.
Informácie o ukončených ročníkoch programu nájdete v časti Úspešne sme ukončili.

xlsx

Podporené projekty (51.95 KB)

file_download
xlsx

Hodnotiaca komisia (17.79 KB)

file_download
pdf

e-Školy pre budúcnosť 2020/2021 - výzva (449.93 KB)

file_download
doc

Súhlasné stanovisko riaditeľa (45.00 KB)

file_download

Podporené projekty

Môže NET klamať?
Divadielko v Lipanoch Zistiť viac
Návnady na internete
Stredná odborná škola drevárska v Topoľčanoch Zistiť viac
O kyberšikane
Základná škola, Námestie mladosti, Žilina Zistiť viac
Tandem, n. o.
Virtuálna intímna zóna Zistiť viac
Škola v sieti digitálnych médií
Základná škola Ľudovíta Fullu,Košice Zistiť viac
ZŠ Pavla Križku, Kremnica
Šampión grantového programu Školy pre budúcnosť Zistiť viac
Žiaci prepájali programovanie a životné prostredie
enviRObot Zistiť viac
Súťaž v programovaní
Tvor a pracuj bezpečne s Kodu Game Lab Zistiť viac
Médiá majú slúžiť, nie ohrozovať
e-Gymese Zistiť viac
Povedali starší mladším alebo Učíme sa navzájom
Základná škola Jána Palárika Majcichov Zistiť viac
Programovanie s využitím hardvéru na strednej škole
1. súkromné gymnázium v Bratislave Zistiť viac
Zdieľajte dobrú správu