Partnerské organizácie

Vďaka dlhoročnej spolupráci s mimovládnymi organizáciami sa nám darí efektívnejšie napĺňať naše poslanie.

Vytvárame strategické partnerstvá s organizáciami, ktoré napĺňajú víziu nadácie a zároveň svojím charakterom, preferovanou témou, časovým harmonogramom či finančnou náročnosťou presahujú rámec grantových programov.

V kontexte mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu sme sa v roku 2020 rozhodli prehodnotiť našu pôvodnú stratégiu a medzi naše strategické oblasti sme zaradili tému – zdravá dušaktorá potrebuje našu pomoc viac ako inokedy.

V oblasti zdravej duše chceme podporovať krízové linky pomoci, dištančné psychologické poradenstvo, otvárať priestor jedinečným, inšpiratívnym projektom mimovládnych organizácií a v neposlednom rade podporovať tému prevencie v tejto nesmierne dôležitej oblasti. V roku 2021 sme po prvý krát otvorili grantový program Zdravá duša školy pre materské, základné a stredné školy.

Podali sme pomocnú ruku a našli mnohých vzácnych, spoľahlivých ľudí, ktorí zasvätili svoje životy zmysluplnej práci.

Sme hrdí na našich partnerov a ich neúnavné každodenné snaženie robiť svet okolo nás lepším.

xlsx

Zoznam podporených projektov v roku 2022 (20.35 KB)

file_download
xlsx

Zoznam podporených projektov v roku 2021 (21.98 KB)

file_download
xlsx

Zoznam podporených projektov v roku 2020 (20.84 KB)

file_download