Digitálny svet pre každého

Na Slovensku sa zvyšuje počet ľudí, ktorí majú základné skúsenosti s používaním digitálnych technológií, rastie podiel užívateľov internetu aj intenzita jeho používania. Napriek tomu existujú v spoločnosti výrazné rozdiely označované ako digitálna priepasť, v ktorej sa ocitajú ľudia z digitálne vylúčených skupín.

Nadácia Orange chce prispievať k znižovaniu digitálnej nerovnosti, a to otvorením ďalšieho ročníka grantového programu Digitálny svet pre každého.

V Nadácií Orange si uvedomujeme, že prístup k digitálnym médiám a digitálne zručnosti sú nevyhnutné pre náš každodenný život. Napriek tomu, nie každý z nás má tú možnosť byť súčasťou digitálneho sveta, a to buď kvôli obmedzenému alebo žiadnemu prístupu k digitálnym technológiám či nedostatkom potrebných zručností.

V tejto digitálnej priepasti sa ocitajú napríklad deti, mladí, ľudia s nižším dosiahnutým vzdelaním, v seniorskom veku, zo sociálne znevýhodneného prostredia, nezamestnaní, ale aj študenti vysokých škôl s iným ako technickým zameraním.

Cieľom druhého ročníka grantového programu Digitálny svet pre každého je rozvíjať digitálne zručnosti digitálne vylúčených skupín v spoločnosti, uľahčiť im život v digitálnej dobe a v neposlednom rade znížiť digitálnu priepasť na Slovensku.

V programe podporíme projekty mimovládnych neziskových organizácií zamerané na dve oblasti:

  • rozvoj digitálnej gramotnosti a zvyšovanie motivácie vylúčených skupín k práci s digitálnymi technológiami
  • budovanie personálnych kapacít mimovládnych organizácií s cieľom digitálnej inklúzie

Na grantový program sme vyčlenili celkovú sumu 50 000 EUR. Na jeden projekt je možné získať grant v maximálnej výške 3 000 EUR.

Odborná hodnotiaca komisia navyše určí aj tri najlepšie projekty a predkladajúce organizácie odmení 5 trojmesačnými vouchrami na HOBBY členstvo do LAB powered by Nadácia Orange v Starej Tržnici v Bratislave.

Mimovládne neziskové organizácie môžu predkladať projekty do 3. mája 2022. Kvôli výpadku našej stránky sme sa rozhodli predĺžiť termín podania projektov do 4. mája 2022.

Výsledky vyhlásime 26. mája 2022.

Radi by sme vám dali do pozornosti aj voľne dostupné kancelárske balíky, ktoré môžete v rámci svojej práce a projektov využiť, ide o FreeOffice, OpenOffice, LibreOffice, iWork, WPSOffice, Google Docs ako aj Microsoft Office online. Prehľad grafických programov nájdete na Testado.sk.

Na TechSoup zasa môžete žiadať o nákup softvéru.

Projekty z minulých rokov si môžete pozrieť v sekcii Ukončené ročníky grantových programov.

Tešíme sa na vaše projekty.

pdf

Digitálny svet pre každého - výzva (281.87 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu