Digitálny svet pre každého

Na Slovensku sa zvyšuje počet ľudí, ktorí majú základné skúsenosti s používaním digitálnych technológií, rastie podiel užívateľov internetu aj intenzita jeho používania. Napriek tomu existujú v spoločnosti výrazné rozdiely označované ako digitálna priepasť, v ktorej sa ocitajú ľudia zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia.

Nadácia Orange sa rozhodla, že prispeje k znižovaniu digitálnej nerovnosti, a to otvorením nového grantového programu Digitálny svet pre každého.

V Nadácií Orange si uvedomujeme, že prístup k digitálnym médiám a digitálne zručnosti sú nevyhnutné pre náš každodenný život. Napriek tomu, nie každý z nás má tu možnosť byť súčasťou digitálneho sveta, a to buď kvôli obmedzenému alebo žiadnemu prístupu k digitálnym technológiám či nedostatkom potrebných zručností.

Cieľom pilotného grantového programu Digitálny svet pre každého je rozvíjať digitálne zručnosti zraniteľných skupín v riziku sociálneho vylúčenia a chudoby, uľahčiť im život v digitálnej dobe a v neposlednom rade znížiť digitálnu priepasť na Slovenku.

V programe podporíme projekty mimovládnych neziskových organizácií zamerané na dve oblasti:

  • rozvoj digitálnych zručností zraniteľných skupín s limitovaným prístupom k technológiám,
  • budovanie personálnych kapacít mimovládnych organizácií pracujúcich so zraniteľnými skupinami.

Na nový grantový program sme vyčlenili celkovú sumu 100 000 EUR. Na jeden projekt je možné získať grant v max. výške 5 000 EUR. Viac informácií nájdete vo výzve nižšie.

Projekty je možné predkladať do 15. júna 2021.
Výsledky grantového programu vyhlásime 6. júla 2021.

Tešíme sa na vaše nápady.

pdf

Digitálny svet pre každého - výzva (452.44 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu