Fond pomoci

Mimoriadnu situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu sme v Nadácii Orange od začiatku vnímali veľmi citlivo a zodpovedne sme pristupovali k oficiálnym opatreniam a nariadeniam.

Našou snahou bolo nielen prispieť k ochrane ľudí, prevencii voči riziku nákazy a zamedzeniu jej ďalšieho šírenia, ale najmä zmierniť celospoločenské dôsledky, ktoré so sebou mimoriadna situácia priniesla. Chceli sme na ne reagovať a prispieť k sociálnej pomoci tým, ktorých sa mimoriadna situácia natoľko dotkla, že ohrozila ich existenciu.

Rozhodli sme sa preto zriadiť špeciálny Fond pomoci.

Fond pomoci Nadácie Orange sme otvorili s cieľom podporiť organizácie a zariadenia prispievajúce primárne k riešeniu nepriaznivej, problematickej situácie vzniknutej v dôsledku šírenia vírusu, ale i súvisiacej s nevyhnutnými opatreniami pre zamedzenie jeho šírenia. Otvorenou grantovou výzvou sme chceli prispieť k zabezpečeniu nevyhnutnej materiálnej podpory, personálnych kapacít, ale aj prípadnej adaptácii organizácií a zariadení na túto situáciu s cieľom predchádzať rizikám spojeným s útlmom ich činnosti a tým ohrozením ich ďalšieho fungovania a zabezpečenia poskytovania služieb ich klientom.

V prvej fáze sme na tento účel vyčlenili 100 000 eur. V rámci nej sme v spolupráci s hodnotiacou komisiou spomedzi 181 predložených žiadostí podporili 113 žiadostí v celkovej hodnote 100 000 EUR. 

Po posúdení žiadostí prijatých v prvej fáze, sme si uvedomili, že v rámci vývoja situácie a neutíchajúcej potrebe zmierniť celospoločenské dôsledky, ktoré so sebou aktuálne dianie prináša, je aj naša pomoc neustále potrebná.

Vzhľadom na vývoj udalostí, ktoré sme neustále aktívne sledovali, sme sa rozhodli ďalej pomáhať a prispievať k zmierneniu dôsledkov nepriaznivej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu. Otvorili sme  preto druhú fázu Fondu pomoci. Zároveň sme ho navýšili o ďalších 100 000 EUR s cieľom prispieť primárne k zabezpečeniu procesu adaptácie mimovládnych organizácií na aktuálnu situáciu.

V druhej fáze sme sa rozhodli podporiť konštruktívne riešenia zamerané na akútnu pomoc a poskytovanie služieb ohrozeným cieľovým skupinám. Zároveň sme chceli pomôcť koncepčným návrhom na predchádzanie rizík spojených s útlmom činnosti mimovládnych organizácií v tejto mimoriadnej dobe.

V spolupráci s hodnotiacou komisiou sme v druhej fáze Fondu pomoci spomedzi 84 predložených žiadostí podporili prvých 31 žiadostí v celkovej hodnote 52 856 EUR.  Následne sme spomedzi 62 žiadostí predložených do ďalšieho kola hodnotenia v druhej fáze podporili 28 žiadostí v celkovej sume 38 144 EUR. V 2. fáze Fondu pomoci sme teda spolu prispeli na 59 žiadostí a prerozdelili celkom 91 000 EUR.

Od otvorenia sme tak v rámci Fondu pomoci podporili celkom 172 spomedzi 327 predložených žiadostí v celkovej hodnote 191 000 EUR a prispeli tak k adaptácii mimovládnych organizácií na aktuálnu situáciu, a preto pre túto chvíľu Fond uzatvárame. Naďalej však budeme aktívne sledovať vývoj udalostí v mimoriadnej situácii a zvažovať ďalšie formy pomoci.

Ďakujeme vám všetkým za snahu pomáhať a prispieť konštruktívnymi riešeniami k zmierneniu dôsledkov aktuálnej mimoriadnej situácie na Slovensku.

Spolu to zvládneme.

Tím Nadácie Orange

pdf

Fond pomoci Nadácie Orange_1.fáza - grantová výzva (240.40 KB)

file_download
xlsx

Fond pomoci Nadácie Orange_1.fáza - podporené žiadosti k 3.4.2020 (48.57 KB)

file_download
xlsx

Fond pomoci Nadácie Orange_1.fáza - podporené žiadosti k 20.4.2020 (31.71 KB)

file_download
pdf

Fond pomoci Nadácie Orange_2.fáza - grantová výzva (274.61 KB)

file_download
xlsx

Fond pomoci Nadácie Orange_2.fáza - podporené žiadosti k 30.4.2020 (35.07 KB)

file_download