Zelená pre seniorov

Grantový program Zelená pre seniorov podporil zmysluplné aktivity a projekty zamerané na integráciu, sebarealizáciu a zlepšenie kvality života seniorov.

Cieľovou skupinou programu boli seniori, ktorí po ukončení pracovného uplatnenia hľadajú nový zmysel života, spoločenské kontakty, priestor na sebarealizáciu a aktívne trávenie voľného času.

Organizácie, ktoré pracujú so seniormi mali možnosť predkladať projekty zamerané na zvyšovanie kvality života seniorov žijúcich v domovoch dôchodcov, či združených v kluboch dôchodcov, ale aj tých, ktorí žijú samostatne, no potrebujú pomoc a podporu. Podpora bola určená rovnako pre aktívnych seniorov, ktorí hľadajú ďalšie možnosti sebarealizácie, ako aj pre tých, ktorí sú odkázaní na starostlivosť druhých.

Za 5 rokov realizácie programu sme spomedzi viac ako 1 500 predložených projektov podporili 260. Celkovo bola medzi ne prerozdelená suma 365 000 eur.  Ďakujeme všetkým, ktorý sa za zapojili do grantového programu Zelená pre seniorov a podali tak pomocnú ruku seniorom na Slovensku.

Realizovali sme celkom 5.ročníkov grantového programu Zelená pre senioro

pdf

Zelená pre seniorov 2013 - podporené projekty (252.73 KB)

file_download
pdf

Zelená pre seniorov 2012 - podporené projekty (320.84 KB)

file_download
pdf

Zelená pre seniorov 2011 - podporené projekty (236.49 KB)

file_download
pdf

Zelená pre seniorov 2010 - podporené projekty (231.01 KB)

file_download
pdf

Zelená pre seniorov 2009 - podporené projekty (195.98 KB)

file_download