Zamestnanecký fond pomoci

V dôsledku mimoriadnych udalostí súvisiacich so šírením koronavírusu sa mnohí ocitli v náročných životných situáciách. Zamestnanecký fond pomoci je ďalší nástroj, ktorý ponúkame na ich zmiernenie.

Práve v tomto období považujeme prejavy solidarity a vnímania potrieb tých najzraniteľnejších ako dôležitú súčasť úspešného zvládnutia tejto zložitej situácie, ktorá sa nás všetkých dotýka.

Cieľom Zamestnaneckého fondu pomoci je poskytnúť zamestnancom Orangeu možnosť prispieť k ochrane ľudí, prevencii voči riziku nákazy, zamedzeniu jej ďalšieho šírenia a eliminácie dôsledkov ohrozujúcich sociálne a ekonomické istoty ľudí. Podporili sme tých, ktorí chceli podať pomocnú ruku tým najzraniteľnejším.

Na podporu návrhov zamestnancov sme vyčlenili celkovú sumu 30 000 EUR. Maximálna výška požadovanej sumy na podporu jednej žiadosti je 500 EUR.

Do Zamestnaneckého fondu pomoci sa prihlásilo 21 aktívnych kolegov, ktorí si aj v tejto mimoriadnej situácii všímajú potreby ľudí vo svojej komunite a prácu organizácií, ktoré pomáhajú zraniteľným skupinám obyvateľstva. Podporili sme všetkých 21 predložených žiadostí v celkovej hodnote 8 712 EUR. Okrem toho sme každý z týchto projektov navýšili dodatočnou sumou vo výške 100 EUR a prerozdelili tak finančnú podporu v celkovej výške 10.812 EUR.

Viac informácií o Zamestnaneckom fonde pomoci sa dozviete nižšie v grantovej výzve.

Ďakujeme všetkým zamestnancom Orangeu, ktorí sa zapojili do Zamestnaneckého fondu pomoci a prejavili solidaritu voči svojmu okoliu v tejto, pre nás všetkých, neľahkej dobe.

Spolu to zvládneme.

pdf

Zamestnanecký fond pomoci - výzva (86.89 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu