Začíname hodnotiť Zamestnanecký grantový program

V Zamestnaneckom grantovom programe sme tento rok prijali 38 žiadostí, ktoré spolu žiadajú sumu 37 281,77 €.

Tematicky sa zameriavajú prevažne na vzdelávanie v ekológii, ochrane a obnove životného prostredia.

V apríli 2021 sme otvorili 18. ročník Zamestnaneckého grantového programu, ktorý sa prvýkrát zameral na všetky naše strategické oblasti:

  • rozvoj digitálnych zručností detí a rodičov,
  • vzdelávanie v ekológií, ochrane a obnove životného prostredia,
  • duševné zdravie detí a mladých.

Najviac z 38 predložených projektov je z oblasti ekológie, ochrany a obnovy životného prostredia a z oblasti duševného zdravia.

Až v rámci 19 projektov chcú zamestnanci spolupracovať s mimovládnymi neziskovými organizáciami, v ostatných prípadoch ide o školy, samosprávy a neformálne skupiny.

Nesmierne nás teší, že sa do tohto ročníka zapojilo až 23 nových žiadateľov, ktorí sa o podporu v grantovom programe uchádzajú po prvý krát.

Začínem proces hodnotenia, výsledky zverejníme 18. mája 2021.

Ďakujeme za všetky užitočné nápady.

Zdieľajte dobrú správu