Výsledky Zamestnaneckého grantového programu 2022

V špeciálnom 19. ročníku Zamestnaneckého grantového programu – Pomoc Ukrajine sme prijali 22 inšpiratívnych projektov. Na základe posúdenia hodnotiacou komisiou sme podporili všetkých 22 projektov v celkovej sume 13 720 EUR.

Kolegovia a kolegyne majú snahu zmierniť náročnú situáciu ľudí a rodín, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy a utiecť na Slovensko. Školám pomáhajú so zabezpečením vzdelávania pre deti z Ukrajiny, v spolupráci s organizáciami pripravujú vyučovanie slovenčiny, pestré komunitné a voľnočasové aktivity pre rodiny, ale aj psychologickú podporu, podieľajú sa na ubytovaní a materiálnej pomoci, ktorá pomáha utekajúcim preklenúť obdobie bez príjmu.

Podporené projekty zapoja až 4668 ľudí – najmä matiek s deťmi z Ukrajiny a ľudí z komunít, v ktorých rodiny našli svoj dočasný domov.

S pomocou a podporou rodinám bude pomáhať 284 dobrovoľníkov (z toho 35 zamestnancov a zamestnankýň).

Zamestnanci spolupracujú s 9 mimovládnymi neziskovými organizáciami, 2 školami, 5 samosprávami, 3 neformálnymi skupinami a 2 sa angažujú samostatne.

Najviac – 11 projektov sa bude realizovať v Bratislavskom kraji, 6 v Banskobystrickom, po dva projekty v Žilinskom a Košickom kraji a 1 projekt sa uskutoční aj v Trenčianskom kraji.

Veľmi nás teší, že až 8 podporených zamestnancov podávalo svoj projekt po prvýkrát, 14 zamestnancov sa zapája do programu pravidelne.

Hodnotiacu komisiu veľmi zaujal projekt s názvom Inkluzívne komunitné vyučovanie slovenčiny vojnových utečencov – matiek a detí z Ukrajiny, ktoré prebieha formou večernej školy v mestskej časti Bratislava – Lamač. Cieľom hodín je okrem vyučovania slovenského jazyka aj bližšie spoznávanie ľudí z Ukrajiny a prepájanie Lamačanov s vojnovými utečencami, pravidelné skupinové stretnutia s terapeutickým rozmerom.

Vďaka projektu Svet je (väčšinou) bezpečné miesto zorganizuje mimovládna nezisková organizácia Armáda spásy susedský piknik v príjemnom prostredí Zámockého parku a sprostredkujú tak susedskú atmosféru ľuďom, ktorí museli utiecť zo svojich domovov. Pre tých, ktorí uvítajú odbornú pomoc budú pripravené terapeutky so skúsenosťami so spracovávaním traumatických udalostí.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa tento rok zapojili a držíme palce pri realizácii podporených projektov.

xlsx

Podporené projekty (31.39 KB)

file_download
xlsx

Hodnotiaca komisia (14.13 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu