Víťazi Ceny Nadácie Orange za rok 2010

Za rok 2010 sme udelili tri ocenenia v našich hlavných oblastiach:

Kategória Vzdelávanie

Ocenenie získala organizácia:

 • Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie
  • Za projekt na posilnenie výchovy o zdravom životnom prostredí v materských školách.
  • Skúsenosti z projektu autori publikovali v prvej príručke na ekologickú výchovu pre predškolský vek.

Kategória Sociálna inklúzia

Ocenenie získala organizácia:

 • Bol raz jeden človek
  • Za projekt Televízia Rojko, ktorá sa ako jediná na Slovensku venuje rozvoju ľudí s mentálnym postihnutím tvorbou filmov a fotografií, na ktorých sa hendikepovaní podieľajú ako kameramani, reportéri, technici, animátori alebo herci.

Kategória Regionálny a komunitný rozvoj

Ocenenie získala organizácia:

 • Občianske združenie TATRY
  • Za propagáciu triedenia komunálnych odpadov a riešenie problematiky nelegálnych skládok v Liptovskom Mikuláši a okolí.

Zároveň s ocenením od nás každá organizácia získala 10 000 eur na podporu ďalšej činnosti.