Víťazi Ceny Nadácie Orange za rok 2009

V roku 2009 nezávislá hodnotiaca komisia vyberala z 36 nominácií. Medzi nominovaných sa dostalo jedenásť slovenských organizácií:

 • Únia materských centier
 • Nadácia pre deti Slovenska
 • Nadácia Škola dokorán
 • Detský fond SR
 • Lepší svet
 • OZ Barlička
 • Únia centier pomoci Dafné
 • Inštitút Krista Veľkňaza
 • OZ Návrat
 • Človek v ohrození
 • BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie

Výsledky týchto organizáci sú pozoruhodné a patrí im naša úcta a obdiv. Víťazom sa však mohla stať iba jedna z nich.

30. 11. 2009 sme oznámili prvého víťaza Ceny Nadácie Orange, stala sa ním Únia materských centier – získala dar v hodnote
15 000 eur na ďalšie aktivity.

Zloženie hodnotiacej komisie:

 • Miron Zelina (riaditeľ Ústavu humanitných štúdií Pedagogickej fakulty UK v Bratislave)
 • Juraj Mesík (bývalý riaditeľ a súčasný člen správnej rady Nadácie Ekopolis)
 • Monika Grochová (bývalá výkonná riaditeľka Krízového centra Fenestra a v súčasnosti renomovaná školiteľka)
 • Martina Justová (zakladateľka a riaditeľka občianskeho združenia MAJÁK)
 • Zora Paulíniová (uznávaná konzultantka pre neziskový sektor a externá spolupracovníčka organizácie Partners for Democratic Change Slovakia)
 • Iveta Malachovská (moderátorka a členka Správnej rady Nadácie Orange)