Veľká pocta dobrým skutkom

Výnimoční ľudia, ktorí svojou nezištnou prácou a odhodlanosťou robia zo Slovenska lepšie miesto pre život sa aj tento rok môžu uchádzať o Cenu Nadácie Orange. Na Slovensku jediné ocenenie práce mimovládnych organizácií otvára svoj nominačný proces už po deviaty raz.
Dlhodobý prínos a systematické angažovanie sa v jednej z prioritných oblastí Nadácie Orange budú ocenené v troch kategóriách:
  • Cena Nadácie Orange 2017 za prínos v oblasti vzdelávania
  • Cena Nadácie Orange 2017 za prínos v oblasti sociálnej inklúzie
  • Cena Nadácie Orange 2017 za prínos v oblasti komunitného rozvoja
Okrem mimovládnych neziskových organizácií bude už po piatykrát udelená aj Cena pre osobnosť za občiansku angažovanosť a príležitosť prejaviť svoje sympatie k práci mimovládnych organizácií dostane po tretíkrát aj široká verejnosť a bude tak udelená aj Cena verejnosti.

Ocenenia sa zverejnia na gala večere Cena Nadácie Orange a víťazom sa odovzdajú výhry v sume 8 000 eur za prvé miesto, 5 000 eur za druhé a 3 000 eur za tretie miesto. Víťazná organizácia v online hlasovaní širokej verejnosti získa 2 000 eur. Nadácia Orange takto prerozdelí organizáciám celkovú sumu 50 000 eur. Víťazi získajú umelecký artefakt spolu s finančnou podporou.

O tom, ktoré mimovládne organizácie zo všetkých nominovaných postúpia na „shortlist“ s piatimi nominantmi z každej kategórie, rozhodne hodnotiaca komisia zložená z odborníkov a zástupcov pre tú-ktorú oblasť. V druhom kole absolvujú zástupcovia neziskoviek osobnú prezentáciu a porota následne vyberie troch laureátov ocenenia v každej kategórii.

Mimovládne organizácie, ktoré sa chcú uchádzať o ocenenie, sa prihlasujú výlučne prostredníctvom nominačného formulára na www.nadaciaorange.egrant.sk. Formulár vo vlastnom mene vypĺňajú samotné organizácie. Uzávierka prijímania prihlášok je 28. marca 2018 o 24.00 hod.

Tešíme sa na vaše nominácie.

Cena Nadácie Orange 2017 – výzva

pdf

Cena Nadácie Orange 2017 - výzva (209.30 KB)

file_download
pdf

Cena Nadácie Orange 2017 - štatút (146.55 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu