Vďaka programu Spojme sa pre dobrú vec pomôžeme komunitám

V rámci grantového programu Spojme sa pre dobrú vec podporíme realizáciu užitočných nápadov, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu vzájomných vzťahov i k pozitívnemu dianiu v komunite, či nachádzať riešenia na spoločné problémy a celkovo tak zvýšiť kvalitu života.

Tento rok sme do grantového programu Spojme sa pre dobrú vec, vďaka aktívnym ľuďom z celého Slovenska, dostali až 302 projektov. Formálne podmienky uchádzania sa o grant splnilo 287 z nich. O podporených projektoch rozhodovala odborná komisia zložená z odborníkov v oblasti komunitného rozvoja.
Nadácia Orange podporí vybrané projekty sumou 80 000 eur a zoznam podporených projektov nájdete nižšie.

Rovnako ako minulý, tak aj tento rok, boli najaktívnejšie občianske združenia a neformálne skupiny občanov a v rámci regiónov to boli práve banskobystrický a bratislavský kraj. A čo najviac chceli zmeniť predkladatelia projektov? Opäť to bola oblasť vytvárania a využívania lokálnych komunitných priestorov a revitalizácia verejných priestranstiev.

Tešíme sa z vašich nápadov a veríme, že spoločne zmeníme Slovensko na lepšie miesto pre život.

xlsx

Hodnotiaca komisia (16.11 KB)

file_download
xlsx

Zoznam podporených projektov (41.45 KB)

file_download