TRIPTYCH

Triptych, o.z. získal Cenu Nadácie Orange v kategórii komunitný rozvoj za vytvorenie inšpiratívneho verejného priestoru Hidepark v Nitre, v ktorom viacerým miestnym komunitám umožňujú sebarealizáciu v oblasti športu, umenia a ekológie.

Partia priateľov hľadala priestor, kde by sa mohla stretávať a zmysluplne tráviť svoj voľný čas. V roku 2010 našli opustený súkromný priestor za riekou, ktorý postupne zrevitalizovali. Dnes je z tohto priestoru komunitné centrum Hidepark, kde sa stretáva šport, kultúra, umenie, ekológia a otvorene zmýšľajúci ľudia.

Športovcom poskytujú priestor na vytvorenie športovísk, umelcom priestor na prezentáciu, školám na zážitkové vzdelávanie. Pre mladé rodiny vytvorili detské ihrisko. Pre ľudí, ktorí chcú pestovať v meste vybudovali komunitnú záhradu a idú ďalej.

Momentálne na Hidepark pôsobí viac ako 10 aktívnych združení v oblastiach šport, kultúra a ekológia. V rámci projektu „Hidepark 2017“ dobudujú infraštruktúru pre organizácie fungujúce na Hideparku a skvalitnia ponúkané služby pre návštevníkov. Pre Hidepark to bude znamenať veľký krok k profesionalizácii.

Zdieľajte dobrú správu