Tabačka Kulturfabrik

Zrekonštruovaná národná kultúrna pamiatka –bývalá tabaková továreň z roku 1851 sa premenila na moderné kultúrno-komunitné centrum.

Projekt Tabačka Kulturfabrik – otvorená zóna pre kultúru, komunity a vzdelávanie, nadväzuje na dlhodobé aktivity občianskeho združenia Bona Fide v oblasti súčasného umenia a kultúry s ťažiskom pôsobenia v Košickom samosprávnom kraji.

Po ukončení rekonštrukcie občianske združenie dostalo do dlhodobého užívania kvalitne zrekonštruovanú holostavbu, ktorú bolo ale potrebné zariadiť aj kvalitným technickým vybavením. To sa podarilo aj vďaka spolupráci s Nadáciou Orange a crowdfundingovej kampani.

Naša spolupráca je zameraná na podporu a rozvoj celého regiónu Košíc v oblasti budovania a rozvoja rôznorodých komunít a neformálneho vzdelávania. Projekt je zameraný aj na podporu a rozvoj spolupráce s inými mimovládnymi organizáciami v regióne a to poskytovaním priestorov a zvýhodnených podmienok pri realizácii ich vlastných, či partnerských projektov a aktivít v centre.

Hlavným cieľom nového modelu fungovania kultúrneho centra Tabačka je podporiť spoluprácu medzi lokálnymi aktérmi v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu a zlepšiť kvalitu vzdelávania v tejto oblasti. Zámerom je pozitívne vplývať na rozvoj mesta a regiónu pomocou aktívneho angažovania občanov. Udržateľnosť modelu spočíva v kreatívnej produkcii centra a v nadviazaní nových partnerstiev s podnikateľským sektorom na zabezpečenie viaczdrojového financovania. Tabačka Kulturfabrik je unikátnym prístupom v možnostiach rozvoja a udržateľnosti nezávislej kultúry na Slovensku.

Zdieľajte dobrú správu