Rozmanita – prvá inkluzívna materská škola

Rozmanita buduje inkluzívny model škôl a komunít pre úspešnú, spravodlivú a udržateľnú spoločnosť pre nás všetkých.

12. septembra 2022 sme sa zúčastnili na jej slávnostnom otvorení v Novej Cvernovke v Bratislave.

Deti z bohatých a chudobných rodín nechodia do tých istých škôl, nestretávajú sa tam často ani s deťmi so zdravotným znevýhodnením, či s deťmi inej národnosti či etniky. Deti tak nemajú možnosť rozvíjať sa v rozmanitých kolektívoch, ktoré vysokou mierou prispievajú k rozvoju zručností budúcnosti. Tými sú podľa odborníkov schopnosti ako kreativita, kritické myslenie, komunikačné a digitálne zručnosti, schopnosť starať sa o svoje duševné zdravie v rýchlo meniacich sa podmienkach, schopnosť budovať vzťahy s rôznorodými ľuďmi, vnímavosť a zodpovednosť voči druhým a voči planéte.

Materská škola Rozmanita reaguje na obrovskú mieru segregácie v materských školách na Slovensku. Ich cieľom je znížiť priepasť v zručnostiach potrebných pre budúcnosť medzi deťmi zo zvýhodnených a znevýhodnených skupín spoločnosti.

Vďaka našej podpore sa podarilo vytvoriť podnetné priestory pre 36 detí v komunite, kde chýba viac ako 300 miest v škôlkach. Sme naozaj veľmi radi, že sme partnerom materskej školy zameranej na budovanie zručnosti budúcnosti v rozmanitom kolektíve.

Rozmanite želáme veľa úspechov, šťastných a usmiatych detí. Zároveň veríme, že Rozmanita bude inšpiráciou pre ďalšie školy a komunity.

Zdieľajte dobrú správu