Reagujeme na výnimočné situácie

Slovensko sa mení. Vidíme to v uliciach, v školách, na námestiach, vidíme to na mnohých miestach. Niektoré z týchto zmien však, žiaľ, nie sú pre našu spoločnosť priaznivé.

Nám v Nadácii Orange nie je ľahostajný vývoj udalostí v našej krajine, problémy komunít i jednotlivcov a snažíme sa v rámci svojich možností prispievať k ich priaznivému riešeniu.

Veľmi intenzívne a citlivo vnímame aj mimoriadnu situáciu súvisiacu so šírením COVID-19, ktorá začiatkom roka 2020 ovplyvnila aj naše plánované aktivity.

Snaha prispieť k ochrane ľudí a nevystavovať ich riziku nákazy v tomto období bola a stále aj je našou prioritou. Vzhľadom na to sme sa minulý rok rozhodli preplánovať naše aktivity a rozhodli sme sa poskytnúť iné formy pomoci.

V tejto súvislosti sme pozastavili komunitný grantový program Spojme sa pre dobrú vec a rovnako aj Zamestnanecký grantový program. Ich otvorenie zvážime v priaznivejšej dobe.

Ako reakciu na pandemickú situáciu sme sa rozhodli v roku 2020 zriadiť špeciálny Fond pomoci Nadácie Orange. Našou snahou bolo nielen prispieť k ochrane ľudí, prevencii voči riziku nákazy a zamedzeniu jej ďalšieho šírenia, ale najmä zmierniť nepriaznivé celospoločenské dôsledky, ktoré so sebou mimoriadna situácia priniesla. Chceli sme na ne reagovať a prispieť k sociálnej pomoci tým, ktorých sa mimoriadna situácia natoľko dotkla, že ohrozila ich existenciu.
Fond pomoci Nadácie Orange prebiehal v dvoch fázach, v rámci ktorých sme spolu podporili až 172 žiadateľov v celkovej hodnote 191 000 EUR.

Zamestnanecký fond pomoci bol ďalším nástrojom, ktorý sme ponúkli na zmiernenie dôsledkov týchto mimoriadnych udalostí. Zamestnancom Orangeu sme poskytli možnosť prispieť k ochrane ľudí, prevencii voči riziku nákazy, zamedzeniu jej ďalšieho šírenia a eliminácie dôsledkov ohrozujúcich sociálne a ekonomické istoty ľudí. Podporili sme 21 žiadostí v celkovej výške 10 812 EUR.

Zároveň sme pomáhali v oblasti komunitného rozvoja formou poskytovania priateľskej pomoci neziskovým organizáciám, s ktorými sme v tejto oblasti v minulosti nadviazali dlhodobé strategické partnerstvá. Naším cieľom bolo inštitucionálne podporiť tie neziskové organizácie, ktoré s ohľadom na aktuálnu situáciu a s ňou súvisiace opatrenia nemohli realizovať svoje komunitné projekty a pomôcť im pri predchádzaní rizík spojených s útlmom ich činnosti v tejto mimoriadnej dobe (Tabačka v Košiciach, Voices v Trenčíne, Záhrada v Banskej Bystrici, Nová Cvernovka v Bratislave,…).

V kontexte aktuálnej situácie sme sa rozhodli prehodnotiť strategické programové priority  a dlhodobo reagovať aj na dopad krízovej situácie na duševné zdravie obyvateľstva, ktoré sa bude zotavovať ešte dlho po skončení špeciálneho režimu. Viac o našich aktivitách sa dozviete v sekcii Duševné zdravie.

V spolupráci s organizáciami – NávratNadácia SociaCentrum SlniečkoČlovek v ohrození a iniciatívou #ktoPomozeSlovensku sme v novembri 2020 vytvorili Vianočný fond pomociNa pomoc ľuďom v núdzi sme prerozdelili 100 000 eur od Orangeu.
K navýšeniu prostriedkov vo Vianočnom fonde pomoci  môžu prispieť  aj zákazníci Orangeu zaslaním ľubovoľnej SMS v hodnote 1 euro na číslo 808. Výťažok SMS zbierky pomerne rozdelíme medzi spolupracujúce organizácie vo fonde.

Situáciu intenzívne sledujeme, zodpovedne dodržiavame nariadenia a plánujeme ďalšie aktivity v oblasti zmiernenia dôsledkov pandemickej situácie. Veríme, že aj takouto formou spoločne pomáhame robiť našu krajinu lepšou a silnejšou.

xlsx

Zoznam podporených projektov v roku 2021 (20.51 KB)

file_download