Vianočný fond pomoci 2022

Uvedomujeme si vplyv aktuálnej nepriaznivej situácie na bežný život ľudí a rodín a ich finančnú situáciu. V spolupráci s organizáciou Návrat sme sa rozhodli vytvoriť Vianočný fond pomoci.

Nadácia Orange v rámci Vianočného fondu pomoci finančne podporí sumou 25 000 EUR realizáciu pobytov pre náhradné a biologické rodiny v ohrození.

Pre náhradné rodiny sú pobyty organizované Občianskym združením Návrat častokrát jediná šanca ako zažiť „dovolenku“ či výlet mimo domova. Rodinné aktivity, spoločenské hry alebo rôzne tvorivé dielne, ktoré počas nich absolvujú, pomáhajú upevniť rodinné puto, vytvoriť si spoločné zážitky a stráviť spolu plnohodnotný čas. Pobyty prinášajú rodinám nielen možnosť oddychu, ale plnia aj edukačnú úlohu. Rodičia majú možnosť sa efektívne vzdelávať v potrebných témach, vymieňať si vzájomne skúsenosti s inými rodičmi v podobnej situácii alebo absolvovať konzultáciu s poradcami. Pre deti v adopcii alebo pestúnskej starostlivosti je to príležitosť vytvoriť si dlhodobé vzťahy s ďalšími deťmi, ktoré prichádzajú z podobného prostredia.

Do Vianočného fondu pomoci sa môžu zapojiť aj zákazníci Orangeu prostredníctvom SMS zbierky, a to zaslaním ľubovoľnej SMS na krátke číslo 808, do 31.12.2022. Prispejú tak 1 eurom, ktoré Nadácia Orange znásobí rovnakou sumou až do celkovej sumy 10 000 EUR.

Veríme, že aj týmto spôsobom spolu dokážeme prispievať k pomoci ľuďom v ich neľahkej životnej situácii.

 

Predchádzajúce ročníky

Vianočný fond pomoci 2021

Vianočný fond pomoci 2020

Zdieľajte dobrú správu