Zdravá duša

Akokoľvek sa bude situácia súvisiaca so šírením koronavírusu ďalej vyvíjať a život sa bude postupne vracať do normálu, určité aspekty nášho krízou prestaveného života môžu ostať ešte pomerne dlhú dobu aktuálne. Jedným z nich je dopad krízovej situácie na duševné zdravie obyvateľstva, ktoré sa bude zotavovať ešte dlho po skončení špeciálneho režimu.

V kontexte aktuálnej situácie sme sa rozhodli strategicky a dlhodobo reagovať. Duševné zdravie potrebuje našu pomoc viac ako inokedy.

Mimoriadnu situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu vnímame od začiatku veľmi citlivo a zodpovedne. Alarmujúce zistenia o dopade krízovej situácie na duševné zdravie obyvateľstva, ktoré sa bude zotavovať ešte dlho po skončení špeciálneho režimu, v nás podnietili zásadnejšiu reakciu.

Na Slovensku sa lieči na psychiatrické diagnózy 350 000 ľudí, ktorí sú extrémne ohrození izoláciou a výrazne zníženou schopnosťou absolvovať pravidelnú liečbu kontaktným spôsobom. Ďalších 750 000 ľudí s príznakmi duševných porúch, ktoré by mali liečiť, ale neliečia, sú rovnako veľmi ohrozenou skupinou, pretože neliečené príznaky sa budú v čase iba zhoršovať. A v neposlednom rade môže byť touto krízovou situáciou, s ktorou sme doteraz neprichádzali do styku a môžeme na ňu reagovať citlivejšie ako bežne, ovplyvnený aj psychický stav zdravého obyvateľstva. Dobré príklady z praxe zo zahraničia potvrdzujú nesmiernu dôležitosť liniek pomoci, poskytujúcich dištančné psychologické poradenstvo.

Tieto informácie nám v Nadácii Orange a Orangei dali impulz na uvažovanie o tom, ako problematiku zdravej duše podporiť strategicky a dlhodobo.

Začali sme podporou Krízovej linky pomoci, ktorú vzhľadom na skútne potreby a nesmierny nárast prosieb o pomoc zriadilo OZ IPčko.

Podporili sme aj vznik a aktivity Iniciatívy liniek pomoci za duševné zdravie. V spolupráci s tromi mimovládnymi organizáciami, ktoré prevádzkujú tri najväčšie linky pomoci, sme sa rozhodli prispieť k systémovej osvete, riešeniu prevencie a emocionálnej a psychologickej podpore obyvateľov Slovenska.

Posledný rok ukázal, že starostlivosť o duševné zdravie nevyhnutne patrí aj do prostredia škôl.

Školskí psychológovia aj poradcovia z liniek pomoci hovoria o narastajúcom počte pedagógov, ktorí vyhľadávajú ich odbornú pomoc a rady pri prežívaní vlastnej životnej situácie a situácií vznikajúcich na pôde školy.

V Nadácii Orange si želáme, aby v školách pôsobili spokojní učitelia a učiteľky a boli tak príkladom a inšpiráciou žiakom a študentom. V rámci pilotného ročníka grantového programu Zdravá duša školy sme podporili 24 projektov.

Veríme, že sa nám spoločne podarí podporovať duševné zdravie obyvateľov Slovenska. Pamätajte, požiadať o pomoc je normálne a správne, nie ste v tom sami.

Podporené projekty

Krízová linka pomoci
Akokoľvek sa bude súčasná mimoriadna situácia ďalej vyvíjať a život sa bude postupne vracať do normálu Zistiť viac
Festival pre dušu
Zložte starosti do machu
Skúsenosti Občianskeho združenia IPčko hovoria o tom, že ak mladým ľuďom doprajú bezpečný, anonymný a bezplatný priestor Zistiť viac
Iniciatíva liniek pomoci za duševné zdravie
V spolupráci s tromi mimovládnymi organizáciami, ktoré prevádzkujú tri najväčšie linky pomoci. Zistiť viac
Partnerské organizácie
Vďaka dlhoročnej spolupráci s mimovládnymi organizáciami sa nám darí efektívnejšie napĺňať naše poslanie. Zistiť viac