Pomoc Ukrajine

My v Nadácii Orange citlivo vnímame nepriaznivú dobu, ktorá v súčasnosti otriasa svetom a ovplyvnila životy mnohých ľudí a rodín u našich východných susedov.

V rámci pomoci ľudom z Ukrajiny sme spustili niekoľko foriem pomoci.

 

Zaslaním ľubovoľnej SMS na krátke číslo 808 mohli zákazníci Orangeu prispieť sumou 1 euro. Výťažok SMS zbierky sme venovali organizácii Človek v ohrození, ktorá ju efektívne použije na zmiernenie negatívnych dôsledkov krízy na Ukrajine a humanitárnu pomoc jej obetiam a utečencom prichádzajúcim na Slovensko.

Do 20. apríla 2022 bolo vyzbieraných 70 179 €. Od 20. apríla 2022 sme sa v súvislosti s prípravou druhého online vydania Festivalu pre dušu rozhodli spustiť zbierku pre občianske združenie IPčko.

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa doteraz zapojili. Rozhodli sme sa vyzbieraný príspevok navýšiť o sumu 20 000 € z Nadácie Orange.

Nad rámec zbierky sme poslali príspevok 30 000 € organizácii Magna na humanitárnu pomoc a liečbu obetí vojnového konfliktu na Ukrajine.

Finančný príspevok vo výške 10 000 € sme poslali aj OZ IPčko, ktoré na hraniciach aktuálne poskytuje psychologickú pomoc utečencom a pripravuje animačný program pre ich deti.

Vďaka finančnej podpore od Orange Foundation vo výške 150 000 € sme mohli podať pomocnú ruku aj ďalším organizáciám, ktoré poskytujú potrebnú humanitárnu pomoc priamo na Ukrajine, pracujú s utečencami v rôznych regiónoch Slovenska alebo podporujú pravdivé a overené informovanie o aktuálnom dianí na Ukrajine.

55 000 € sme poskytli organizácii Magna, po 15 000 € sme venovali organizáciám Návrat a kultúrno-kreatívnym centrám Bašta v Bardejove, Arta v Piešťanoch, Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši, Kláštor v Rožňave a Lýceum v Modre. Sumou 5 000 € sme podporili vydanie špeciálnych novín s názvom “O Ukrajine” pod záštitou o.z. Bystriny , ktoré poskytujú overené a relevantné informácie o vojnovom konflikte na Ukrajine.

Radi by sme dali do pozornosti aj iniciatívu Ligy za ľudské práva, ktorá vytvorila e-mailovú a telefonickú linku, na ktorú sa možno obrátiť ak potrebujete poradiť, ako dostať vašich blízkych na Slovensko a čo ich tu čaká. Otázky o možnostiach vstupu na Slovensko, môžete posielať na e-mailovú adresu: ukrajina@hrl.sk alebo telefonicky na čísle +421 918 366 968.

Ďalšie informácie o azyle na Slovensku nájdete na linku https://www.hrl.sk/sk/najcastejsie-kladene-otazky.

Na ďalších formách pomoci intenzívne pracujeme a informácie o nich budeme priebežne dopĺňať.

Ak by ste však chceli pomôcť o niečo viac a podporiť aj ďalšie organizácie, ponúkame vám dôveryhodný zoznam:

V pondelok 7.3.2022 Orange v spolupráci s IPčko a Človek v ohrození spustili novú krízovú linku pomoci 0800 500 888, prostredníctvom ktorej budú ukrajinsky hovoriaci psychológovia poskytovať psychologickú pomoc pre utečencov z Ukrajiny. Linka bude zatiaľ fungovať v čase od 8:00 do 20:00, je bezplatná a anonymná. Veríme, že rozhovory s odborníkmi zmiernia ich náročnú situáciu.
Pomoc je dostupná aj cez email ukrajina@ipcko.sk
Všetky informácie o linke sa v ukrajinčine môžete dozvedieť na www.krizovalinkapomoci.sk.

Záznam z tlačovej konferencie k spusteniu Krízovej linky pomoci v ukrajinskom jazyku si môžete pozrieť na Fabebookovej stránke IPčka.

xlsx

Zoznam podporených projektov v roku 2022 (24.04 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu