Poznáme podporené projekty programu e-Školy pre budúcnosť

Vo štvrtom ročníku grantového programu e-Školy pre budúcnosť opäť podporíme užitočné nápady, ktoré vzišli z predložených projektov aktívnych pedagógov základných a stredných škôl i mimovládnych organizácií. Na podporu zodpovedného a bezpečného používania komunikačných technológií deťmi takto prerozdelíme 50 000 eur.

Cieľom tohto grantového programu je podpora projektov škôl a mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania, ktoré vo vyučovacom procese podporia zodpovedné a bezpečné používanie digitálnych technológií, zamerajú sa na oblasť programovania či mediálnu výchovu. Rovnako má dlhodobú ambíciu naučiť deti a tínedžerov identifikovať možné riziká z používania technológií a v prípade negatívnej skúsenosti vedieť adekvátne reagovať.

Odborná hodnotiaca komisia v tomto ročníku posudzovala celkovo 105 prijatých projektov. Najaktívnejšími žiadateľmi sú už tradične – a tento ročník nebol výnimkou – základné školy, ktorých prihlásené projekty tvorili 59 % všetkých žiadostí. Hodnotiaca komisia nakoniec rozdelila medzi 47 najzaujímavejších projektov, ktoré spĺňali kritériá podpory, celkovú sumu 50 000 eur.

Dôraz pri hodnotení predložených projektov kládli hodnotitelia predovšetkým na aktívne zapájanie sa žiakov do projektových aktivít a ich angažovanie sa v získavaní nových vedomostí a zručností. Taktiež posudzovali ich inovatívny prínos do vzdelávacieho procesu, ktorý prináša nové témy, prispieva k pozitívnej zmene vo vyučovaní a má potenciál byť opakovateľným a rozširovať sa tak nielen v rámci školy, ale môže byť dobrým príkladom aj pre ďalšie školy.

Ďakujeme za zaujímave projekty a školám držíme palce s ich realizáciou.

Dávame do pozornosti možnosť využiť bezplatné workshopy na tému ochrany pred rizikami využívania digitálnych médií, vedené odborným tímom. Viac informácií a možnosť prihlásenia nájdete na stránke http://www.detinanete.sk/

xlsx

Hodnotiaca komisia (14.04 KB)

file_download
xlsx

Zoznam podporených projektov (32.50 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu