Povedali starší mladším alebo Učíme sa navzájom

Jeden z podporených projektov štvrtého ročníka grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2018/2019.

Názov projektu:

Povedali starší mladším

Predkladateľ:

Základná škola Jána Palárika

Mesto:

Majcichov

Podporená suma:

1 000 EUR

Starší žiaci, reportéri zo Základnej školy v Majcichove, odovzdali mladším žiakom svoje vedomosti a zručnosti v oblasti mediálnej výchovy. Naučili mladších žiakov vytvoriť kvalitnú fotografiu (reportérsku a kampaňovú), napísať krátku reportáž na nimi vybranú tému a zhotoviť krátke video.

Koordinátorka projektu mladšich žiakov iba usmerňovala a pomáhala im v ich práci. A takisto sa zúčastňovala a pomáhala im počas víkendových aktivít. Finančné prostriedky boli použité na úhradu fotoaparátov.

Zdieľajte dobrú správu