Pomôžeme vám rozprestrieť krídla

Prostredníctvom grantového programu Pomôžeme vám rozprestrieť krídla sme podporili originálne nápady na rôzne voľnočasové aktivity určené pre ľudí s hendikepom.

Podporené boli kultúrne, športové, vzdelávacie a pracovné podujatia zamerané špeciálne na ľudí s rôznym druhom postihnutia.

Pri rozhodovaní o udelení grantového príspevku bol významným faktorom najmä stupeň integrácie ľudí s postihnutím, keďže cieľom programu bolo vytváranie rovnosti príležitostí v oblasti trávenia voľného času pre ľudí s hendikepom.

V grantovom programe bolo podporených 33 zaujímavých a jedinečných projektov v celkovej sume 1,5 milióna korún. Umožnili sme tak ľuďom so zdravotným postihnutím lepšie a plnohodnotnejšie tráviť svoj voľný čas.

Grantový program bol realizovaný v roku 2007.

2007

pdf

Pomôžeme vám rozprestrieť kridla 2007 - podporené projekty (110.11 KB)

file_download