Zamestnanecký grantový program je otvorený od 21. marca do 18. apríla 2018.

Projekty prijímame výlučne elektronicky prostredníctvom online systému e-grant https://nadaciaorange.egrant.sk/

Tešíme sa na Vaše nápady.