Opäť spájame ľudí v komunitách pre lepší svet

Veríme, že Slovensko môže byť lepším miestom pre život a to aj vďaka aktívnym komunitám, ktoré sa oň starajú. Radi podporíme nápady aktívnych ľudí, ktoré vedú k utuženiu vzťahov v komunite, k rozvoju komunít, dobrovoľníctva, k nachádzaniu riešení na miestne či celospoločenské problémy.

 

Vyhlásenie programu:

25. 4. 2019

Uzávierka programu:

22. 5. 2019

Maximálna výška grantu:

3.000 €

Prerozdelíme:

80.000 €

Požiadať o grant

Už pätnásty rok prispieva Nadácia Orange k napĺňaniu vízií aktívnych ľudí a organizácií, ktorých cieľom je zvyšovanie kvality života v komunite. Za ten čas poskytla priestor na realizáciu viac ako 900 zmysluplným projektom, ktoré menia Slovensko na lepšie miesto pre život.

Grantový program Spojme sa pre dobrú vec ponúka príležitosť získať finančnú podporu do výšky 3 000 eur na jeden projekt. Celkovo Nadácia Orange na program vyčlenila 80 000 eur. Uzávierka prijímania projektov je  22. mája 2019 do polnoci. Projekty je potrebné predložiť prostredníctvom elektronického formulára uvedeného na  www.nadaciaorange.egrant.sk. Realizácia projektu musí prebehnúť od polovice júna do konca októbra 2019.

Cieľom programu sú:

  • podpora verejnoprospešných užitočných nápadov s dlhodobým dopadom a so zabezpečením udržateľnosti, ktoré prispievajú k pozitívnemu dianiu v komunite a utužujú dobré medziľudské vzťahy,
  • podpora dobrovoľníctva, občianskej angažovanosti a prepájania komunít,
  • prepájanie rôznorodých skupín obyvateľov, scitlivovanie ich voči každodennému dianiu v ich okolí a podpora ich aktívneho zapájania do riešenia rozpoznaných problémov,
  • prinášanie pozitívnych zmien v prostredí, v ktorom obyvatelia žijú a ktoré je im blízke,
  • podpora nápadov na riešenie celospoločenských problémov, ktoré ovplyvňujú miestne komunity,
  • priame zapojenie znevýhodnených skupín do realizácie.

V rámci programu Spojme sa pre dobrú vec sa môžu o podporu uchádzať:

  • neformálne skupiny aktívnych občanov (za neformálnu skupinu aktívnych občanov sa za týmto účelom považuje skupina ľudí, ktorých spájajú rovnaké záujmy, rozpoznávajú problémy v komunite a svojpomocne sa snažia prispievať k ich riešeniu so zapojením širšieho okruhu ľudí, a tým podporovať spoluprácu a posilňovať vzťahy v komunite. Neformálna skupina je zastúpená fyzickou osobou, s ktorou bude v prípade podpory projektu podpísaná zmluva)
  • mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy)

Podrobné informácie nájdete vo výzve nižšie.

Tešíme sa na Vaše nápady.

Spojme sa pre dobrú vec – výzva

pdf

Spojme sa pre dobrú vec - výzva (157.27 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu