Okno do detskej duše

Projekt Okno do detskej duše bol realizovaný v Materskej škole Mestečko. Jeho cieľom bolo odbúrať negatívne dopady spojené s pandemickou situáciou a spríjemniť deťom pobyt v materskej škole. V rámci projektu sa podarilo zriadiť oddychový kútik, v ktorom boli deti zapojené do rôznorodých muzikoterapeutických  a arteterapeutických činností. Tie prebiehali nielen v relaxačnom kútiku, ale i v prírode. Na projekte sa podieľalo 30 detí predškolského veku a 45 dospelých účastníkov; personál materskej školy, rodičia detí a zamestnanec Orange-u Martin. Finančné prostriedky boli použité na výtvarné pomôcky, spoločenské hry a tonery.

Zdieľajte dobrú správu