Ocenili sme

Cena Nadácie Orange je prestížne ocenenie, ktoré mimovládnym organizáciám udeľujeme od roku 2009.

O Cenu sa môžu uchádzať výnimočné mimovládne organizácie, ktoré dlhodobo pôsobia v jednej zo strategických oblastí Nadácie Orange, a ktoré v uplynulom roku dosiahli významné výsledky.

​Cenou Nadácie Orange za aktivity a projekty realizované v uplynulom roku vyjadrujeme svoju podporu a vďaku úspešným mimovládnym organizáciám.

Nadácia Orange dlhodobo považuje za dôležité zviditeľniť organizácie, ktoré majú víziu do budúcnosti, pristupujú k svojej práci odvážne a novátorsky, menia zaužívané zvyklosti a majú pozitívny vplyv v oblasti, ktorej sa venujú vytrvalo a dlhodobo.

Víťazov prestížneho ocenenia, ktoré ako jediné oceňuje prácu mimovládnych organizácií na Slovensku, vyhlasujeme každý rok na jar na slávnostnom podujatí v Bratislave. Touto formou im vyslovujeme verejné uznanie za líderstvo, odvahu, dlhodobé pôsobenie a prínos v oblastiach, ktorým sa aj my prioritne venujeme.

Autorkou ceny – vavrínového venca, ktorý je symbolom víťazstva aj cti, je šperkárka Andrea Ďurianová.

Ocenenia