Nová Cvernovka

Nadácia Cvernovka vznikla primárne kvôli zachovaniu ľudského, kultúrneho a kreatívneho potenciálu, ktorý organicky vznikol v priestoroch bývalej cvernovej továrne, tzv. Cvernovke.

Cvernovka sa za posledné roky stala jedným z najvýraznejších kultúrnych bodov na mape Slovenska, ktorá poskytovala zázemie viac ako 200 popredným mladým kreatívcom.

Stratou priestorov tzv. Cvernovky pre development táto kultúrna a spoločenská hodnota takmer zanikla- Nadácia Cvernovka sa tak prirodzene sformovala ako reakcia a snaha “cvernovkárov” zvrátiť tento vývoj, čo sa nakoniec podarilo a Nadácia tak spolu so stovkami dobrovoľníkov z vlastných radov v posledných mesiacoch intenzívne budovala Novú Cvernovku.

Jedinečný spoločensko-kreatívny hub v Bratislave, ktorý bude podporovať nielen súčasnú kreatívnu komunitu, ale aj začínajúcich umelcov a potenciálnych mladých podnikateľov v kreatívnom priemysle v rámci konceptu social entrepreneurship, na ktorý je zameraný.

Primárnym zámerom projektu bolo vytvoriť zaujímavý kultúrny priestor v Novej Cvernovke, ktorý v sebe skĺbi knižnicu a kreativitu. Vytvorilo sa tak miesto, ktoré prepája všetky komunity z okolia cez knihy, umenie a kultúru a ktoré okrem kníh prináša aj živé diskusie. Priestor tejto knižnice, oficiálne nazvanej Kabinet pomalosti, je doplnený o pôvodný historický mobiliár starej knižnice, ktorá slúžila pre potreby bývalej chemickej priemyselnej školy.

Zdieľajte dobrú správu