Nová Cvernovka

Nová Cvernovka v Bratislave patrí medzi najväčšie kreatívno-kultúrne centrá na Slovensku. Predstavuje model, v ktorom sa opustená budova v zlom stave (a vo verejnom vlastníctve) zmenila na živý ekosystém zameraný na kreativitu, inovácie, kultúru, sociálnu a environmentálnu udržateľnosť.

Aj v roku 2023 chce Nadácia Cvernovka poskytovať tvorivé zázemie jedinečnej komunite kreatívnych tvorcov a sociálnych inovátorov a ponúkať kvalitnú kultúru širokej verejnosti. Počas spolupráce v programe Aktívna komunita preto zrealizuje 5 podujatí zameraných na tému digitálnej inklúzie, ktoré prinesú tak umeleckú reflexiu témy internetových hrozieb, ako aj vzdelávacie príležitosti v oblasti digitálnych zručností. Bude to divadelné predstavenie Virtual Ritual, ktoré divákov vťahuje do paralelného sveta online videohier, podujatia pre širokú verejnosť zamerané na témy umelej inteligencie a online bezpečnosti a odborné vzdelávanie pre špecifické skupiny mládeže a seniorov.

Okrem toho sa bude Nadácia Cvernovka zameriavať na inštitucionálny rozvoj a to jednak prostredníctvom prípravy strategického plánu, ako aj zlepšovaním interných procesov v posilnení stredného manažmentu a nastavení organizačného modelu rolí a zodpovedností.