Nie si v tom sám

Napriek postupnému uvoľňovaniu opatrení naďalej pokračujeme v reakcii na mimoriadnu situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu.

V spolupráci s tromi mimovládnymi organizáciami, ktoré prevádzkujú tri najväčšie linky pomoci, sme sa rozhodli prispieť k systémovej osvete, riešeniu prevencie a emocionálnej a psychologickej podpore obyvateľov Slovenska.

Podporili sme vznik a aktivity Iniciatívy liniek pomoci za duševné zdravie.

Počas trvania krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu sme sa všetci stretli s obmedzeniami a strachom o zdravie či život nás a našich blízkych. Toto obdobie v mnohých z nás zanechalo trvalejšie rany, ktoré môžu mať dopad na naše psychické zdravie. Nadácia Orange sa rozhodla dlhodobo a strategicky zmierňovať tieto negatívne dopady a prispieť k systémovej zmene v oblasti prevencie duševného zdravia. Prvou našou aktivitou bolo vytvorenie novej Krízovej linky pomoci.

Tri najväčšie non-stop anonymné bezplatné linky pomoci na Slovensku sa spojili, aby upozornili verejnosť aj štát na dôležitosť krízových liniek v dnešnom komplikovanom svete. Systémová osveta a zachytávanie psychických tráum jednotlivcov skôr, ako sa stanú chronickými problémami, je veľmi dôležitou zložkou prevencie. Spoločná iniciatíva troch organizácií – Liga za duševné zdravieLinka detskej istoty a IPčko – chce predovšetkým upozorniť štát, že oblasť duševného zdravia na Slovensku nemá systémové riešenie a priniesť odbornú diskusiu o potrebe prevencie duševného zdravia prostredníctvom dištančného poradenstva.

O tejto téme sme za účasti médií diskutovali aj na tlačovej besede Nie si v tom sám 11. júna 2020 v Café Berlinka v Bratislave. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky. Hosťami diskusie boli Tatiana Ivanič Rybanská z Linky detskej istoty, Martin Knut z Ligy za duševné zdravie a Marek Madro z IPčka.

Záznam z tlačovej besedy Nie si v tom sám si môžete pozrieť priamo tu:

Na podujatí sme zverejnili aj webstránku iniciatívy – www.pomozeme-krizovelinky.sk, kde môžete násjť všetky potrebné informácie a rôzne formy pomoci aj pre seba či vašich blízkych.

Požiadať o pomoc je normálne a správne, nie ste v tom sami.

Zdieľajte dobrú správu