Nábrežie

Miesto realizácie: Zátoka pokoja, mestká časť Stred, Trenčín

Aktivita: využívanie a vytváranie lokálnych komunitných priestorov

Vďaka projektu Nábrežie neformálna skupina občanov, ktorá zahŕňa aktivistov z lokality Trenčín 21, CEA o. z., mamičky z MC SRdiečko, decká z DD Lastovička, miestnych ochranárov a ďalších aktívnych občanov, upravila aj s pomocou získaných finančných prostiedkov územie na brehu Váhu pod cestným mostom v Trenčíne. V rámci dobrovoľníckych aktivít vybudovali popri rieke aj chodník s lavičkami, ktorý spája územie pod Trenčianskou lodenicou s ihriskom a Zátokou Pokoja.

Začiatkom októbra zorganizovali otváraciu akciu „Po nábreží chodník beží“, ktorou „kolaudovali“ upravené územie a otvorili chodník. Aktivisti takto pomohli revitalizovať okolie rieky, zlepšiť dostupnosť a bezpečnosť nábrežia Váhu priamo v centre mesta Trenčín. Na realizácii sa podieľalo približne 40 dobrovoľníkov. Ohlasy verejnosti boli výborné a aj mnoho firiem prispelo na projekt materiálom alebo finančne. Finančné prostriedky z Nadácie Orange boli použité na materiál, prácu techniky, lavičky a zabezpečenie občerstvenia na otváracej akcii.

Zdieľajte dobrú správu