Hodnotiaca komisia Ceny Nadácie Orange za rok 2013

O udelení Ceny Nadácie Orange v jednotlivých oblastiach ocenenia rozhoduje nezávislá hodnotiaca komisia zložená z odborníkov pre oceňovanú oblasť.

V jubilejnom piatom ročníku sa o ocenenie uchádzalo 110 nominácií, ktoré odborne posúdili desiati členovia expertných komisií:

Kategória Sociálna inklúzia

 • Miroslav Cangár – hlavný štátny radca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Andrea Cocherová – správkyňa Nadácie Orange
 • Vladislav Matej – riaditeľ SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien
 • Marek Roháček – riaditeľ Občianskeho združenia Návrat

Kategória Vzdelávanie

 • Andrea Cocherová – správkyňa Nadácie Orange
 • Dušan Jaura – riaditeľ Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa
 • Martin Kríž – pedagóg, autor projektov zameraných na tvorbu vzdelávacích programov
 • Tatiana Piovarčiová – trénerka, autorka, spoluautorka, manažérka viacerých školských inovačných projektov, pracujúca pre Nadáciu pre deti Slovenska, Asociáciu S. Kovalikovej

Kategória Komunitný rozvoj

 • Andrea Cocherová – správkyňa Nadácie Orange
 • Ivana Brezinská  zakladateľka Občianskeho združenia Petržalské ihriská
 • Beata Hirt – správkyňa Komunitnej nadácie Zdravé mesto, Banská Bystrica
 • Martina Paulíková – manažérka programov o verejných priestoroch v Nadácii Ekopolis