Hodnotiaca komisia Ceny Nadácie Orange za rok 2012

O udelení Ceny Nadácie Orange v jednotlivých oblastiach ocenenia rozhoduje nezávislá hodnotiaca komisia zložená z odborníkov pre oceňovanú oblasť.

V štvrtom ročníku sa o ocenenie uchádzalo 79 nominácií, ktoré odborne posúdili deviati členovia expertných komisií:

Kategória Sociálna inklúzia

  • Miroslav Cangár – hlavný štátny radca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  • Marek Roháček – riaditeľ Občianskeho združenia Návrat
  • Miroslava Hapalová – riaditeľka Neziskovej organizácie People In Need Slovenská republika

Kategória Vzdelávanie

  • Tatiana Piovarčiová – trénerka, autorka, spoluautorka, manažérka viacerých školských inovačných projektov, pracujúca pre Nadáciu pre deti Slovenska, Asociáciu S. Kovalikovej
  • Dušan Jaura – riaditeľ Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa
  • Martin Kríž – pedagóg, autor projektov zameraných na tvorbu vzdelávacích programov

Kategória Komunitný rozvoj

  • Alžbeta Mráčková – riaditeľka Bratislavského dobrovoľníckeho centra
  • Beata Hirt – riaditeľka Komunitnej nadácie Zdravé mesto, Banská Bystrica
  • Marek Adamov – riaditeľ nezávislého kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie