hodiNOVÍ záŠKOLÁCI

V rámci projektu organizácie hodiNOVÍ záŠKOLÁCI sa žiaci 5.-9. ročníka z rôznych kútov Slovenska stretávali dvakrát mesačne a spolu s mentormi riešili na online hodinách témy z rozličných predmetov prostredníctvom escape rooms, vzdelávacích stolových hier a ďalších aktivít.

Všetky konkrétne didaktické pomôcky, ktoré počas hodín vytvorili, posúvali bezplatne ďalej do sveta, aby ich mohli využívať žiaci a učitelia na celom Slovensku. Ich hodiny boli zároveň inšpiráciou pre pozorovateľov, ktorí mali na každú hodinu dvere otvorené. Hodiny sa tešili veľkému ohlasu zo strany mentorov, zapojených detí, ich rodičov, pozorovateľov, ale i širokej verejnosti a boli zdrojom inšpirácie pre mnohé školy. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre mentorov.

Zdieľajte dobrú správu