Grantový program pre optimistov

Vďaka Grantovému programu pre optimistov sa nám spoločne podarilo podporiť užitočné nápady jednotlivcov a zástupcov neformálnych skupín občanov, ktorí mali odvahu vziať iniciatívu do vlastných rúk a majú snahu napomáhať k pozitívnej zmene svojho bezprostredného okolia.

Predpokladom na podporu projektov bola ich realizácia prostredníctvom dobrovoľníckej práce a verejnoprospešný charakter.

Grantový program pre optimistov bol príležitosťou pre aktívnych občanov získať finančnú podporu s cieľom urobiť niečo pozitívne pre určitú komunitu či vybranú organizáciu. Radi sme podporili dobré nápady, ako zlepšiť prostredie, v ktorom žijeme a premieňali na skutočnosť myšlienky, ktoré dokázali nadchnúť aj ďalších ľudí.

Zámerom programu bolo zároveň venovať zvláštnu pozornosť tým optimistom, ktorých projekty mali potenciál sa rozvíjať, ak sa na ich príprave a realizácii bude ďalej pracovať. Chceli sme jednotlivcov a zástupcov neformálnych skupín občanov už od začiatku viesť k tomu, aby sa nespoliehali len na finančnú pomoc, ale aby svoje projekty plánovali a realizovali ako udržateľné, s ambíciou budúcej sebestačnosti a s výraznejším dopadom na komunitu.

V rámci programu sme podporili spomedzi 1 525 predložených projektov celkom 291 prerozdelili medzi ne takmer 60 000 eur. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do programu a pomáhali nám realizovať ich optimistické nápady.

Celkom 3 ročníky Grantového programu pre optimistov sme realizovali v rokoch 2013 až 2015.

pdf

Grantovy program pre optimistov 2015 - podporené projekty (268.76 KB)

file_download
pdf

Grantovy program pre optimistov 2015 - podporené projekty - 2.fáza (136.60 KB)

file_download
pdf

Grantovy program pre optimistov 2014 - podporené projekty (244.15 KB)

file_download
pdf

Grantovy program pre optimistov 2013 - podporené projekty (255.00 KB)

file_download