e-Školy pre budúcnosť

Prostredie, v ktorom žijeme, je čoraz viac ovplyvňované digitálnymi technológiami vstupujúcimi do našich každodenných interakcií.

Veľmi nás teší, že v rámci 8. ročníka grantového programu podporíme 60 projektov. 

V 8. ročníku grantového programu e-Školy pre budúcnosť podporíme inovatívne projekty základných a stredných škôl a mimovládnych neziskových organizácií zamerané na tri oblasti:

  1. rozvoj digitálnych zručností pedagógov a ich využívanie v pedagogickej praxi
  2. rozvoj digitálnych zručností žiakov a študentov v rámci rôznych vyučovacích predmetov
  3. rozvoj digitálnej bezpečnosti a zodpovedného správania sa v online priestore, prevencie rôznych rizík digitálneho sveta, rozvoj kritického myslenia, charakterových vlastností a vnímavosti voči sebe i druhým

Na program sme vyčlenili celkovú sumu 80 000 EUR. Na jeden projekt realizovaný na jednej škole je možné získať grant v max. výške 1 500 EUR a na jeden projekt realizovaný na viac ako jednej škole grant v max. výške 3 000 EUR. Viac informácií nájdete vo výzve nižšie.

Do termínu uzávierky 3. novembra 2021 sme prijali až 229 inšpiratívnych projektov.
Spolu s odbornou hodnotiacou komisiou sme vybrali 60 projektov, ktoré podporíme celkovou sumou 80 000 eur

Ďakujeme všetkým, ktorí sa tento rok zapojili a držíme palce pri realizácii podporených projektov.

Ako inšpiráciu pre projekty v téme bezpečného internetu, odporúčame program Deti na nete, ktorý dlhodobo rozvíja Orange Slovensko. Na www.detinanete.sk sú k dispozícii informácie, rady a odporúčania pre všetkých, ktorí chcú zistiť viac o rizikách používania moderných technológií, aj o riešení prípadných problémov. Využiť môžete bezplatné workshopy, ktoré vedú psychológovia a odborníci na túto tému.

Inšpiratívne projekty v rozvoji digitálnych zručností realizujú aj naši strategickí partneri:

  • Zmudri po bezplatnej registrácií ponúka prístup k 5 videám v rámci digitálnej bezpečnosti,
  • Vlčatá odporúčajú učiteľom rôznych predmetov vhodné hry, digitálny obsah pre zaujímavé, interaktívne hodiny,
  • Generácia 3.0 Nadácie Pontis smeruje učiteľov na kvalitný online a offline obsah k inovatívnemu vzdelávaniu.

Ak to situácia dovolí, môžete navštíviť aj LAB powered by Nadácia Orange v bratislavskej Starej tržnici, ktorý ponúka workshopy v rozvoji rôznych digitálnych zručností aj pre detské skupiny.

Výsledky z predchádzajúcich ročníkov.

 

pdf

e-Školy pre budúcnosť 2021/2022 - výzva (495.70 KB)

file_download
doc

Súhlasné stanovisko riaditeľa (46.00 KB)

file_download

Podporené projekty

Rozprávky o nebezpečnom internete
Základná škola s materskou školou sv. Gorazda Zistiť viac
Ako Červená Čiapočka vĺčika prevychovala
Základná škola s materskou školou, Horná Ždaňa 107 Zistiť viac
Učme deti zodpovednosti v online priestore
Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zistiť viac
Mysli aj TY kriTYcky!
Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina Zistiť viac
hodiNOVÍ záŠKOLÁCI
hodiNOVÍ zaŠKOLÁCI n. o. Zistiť viac
Elektornické čítačky na hodine anglického jazyka aj mimo neho
Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce Zistiť viac
Prvácki OZOBOTI
Základná škola Andreja Sládkoviča Sliač Zistiť viac
Digitálny 3D svet pre všetkých
Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka Zistiť viac
Dopro-Botika (Na ceste do digitálnej budúcnosti)
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola Zistiť viac
Mini dopravné ihrisko
Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné 302 Zistiť viac
Fyzikálny adventný kalendár
VIAC AKO UČENIE Zistiť viac
Môže NET klamať?
Divadielko v Lipanoch Zistiť viac
Návnady na internete
Stredná odborná škola drevárska v Topoľčanoch Zistiť viac
O kyberšikane
Základná škola, Námestie mladosti, Žilina Zistiť viac
Tandem, n. o.
Virtuálna intímna zóna Zistiť viac
Škola v sieti digitálnych médií
Základná škola Ľudovíta Fullu,Košice Zistiť viac
ZŠ Pavla Križku, Kremnica
Šampión grantového programu Školy pre budúcnosť Zistiť viac
Žiaci prepájali programovanie a životné prostredie
enviRObot Zistiť viac
Súťaž v programovaní
Tvor a pracuj bezpečne s Kodu Game Lab Zistiť viac
Médiá majú slúžiť, nie ohrozovať
e-Gymese Zistiť viac
Povedali starší mladším alebo Učíme sa navzájom
Základná škola Jána Palárika Majcichov Zistiť viac
Programovanie s využitím hardvéru na strednej škole
1. súkromné gymnázium v Bratislave Zistiť viac
Zdieľajte dobrú správu